Szacharit na Meiselsa | Shacharit on Meiselsa

08-05-2010 (Sobota | Saturday), g. 10:30, ul. Meiselsa 4

Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe i wspólne studiowanie Tory.

Sobota nie ma być tylko dniem odpoczynku, który pozwoli nam lepiej i efektywniej pracować w ciągu tygodnia. Jak mówi Rabin A.J. Heschel (w Szabat: i jego znaczenie dla współczesnego człowieka) „Szabat jako dzień, w którym powstrzymujemy się od mozołu pracy nie jest po to by zregenerować siły do pracy w pozostałe dni. Szabat istnieje z uwagi na sens życia. To nie Szabat istnieje z uwagi na pozostałe dni tygodnia, to one istnieją z uwagi na Szabat. Szabat nie jest przerwą od życia, jest jego apogeum.”

Naucz się wyłączać z codziennego wyścigu szczurów i doceniać swoje życie oraz świat, który Cię otacza. Spędź ten dzień z nami. |

Join us for the morning service and Torah study.

Saturday is not merely a day of rest, meant to help us work better and more efficiently during the week. As Rabbi A.J. Heschel says (in The Sabbath: It’s meaning for a modern man): „Sabbath, as a day of obstaining from toil, is not for the purpose of recovering one’s lost strength and becoming fit for forthcoming labor. The Sabbath is a day for the sake of life. The Sabbath is not for the sake of weekdays; the weekdays are for the sake of Sabbath. It is not an interlude but a climax of living.”

Learn to take yourself out of the ratrace, if even for one day and appreciate life and the world that surrounds you. Spend this day with us.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts