Hawdala i Lag BaOmer w nocnych światłach miasta | Havalah and Lag BaOmer in the citylights

1-05-2010 (Sobota | Saturday) g.20.0o, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na ceremonię symbolicznego pożegnania Szbatu z winem, ciastkami i niezmiennie dobrym towarzystwie.  Planujemy także kontynuować nasz Hawdalowy Cylk Filmowy. Po Hawdali rozpoczniemy obchody święta Lag BaOmer. Zapraszamy! | We invite you to a symbolic farewell to Shabbat with wine, cookies and continuously good company. We will also continue our Havdala Movie Night series. Join us for a celebration of Lag BaOmer after Havdalah.

Read More

Stefania Grodzieńska (2 IX 1914 – 28 IV2010) | Stefania Grodzieńska (2 IX 1914 – 28 IV2010)

… zmarła po krótkiej chorobie … w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich… i jeszcze nazwisko: Stefania Grodzieńska. Tyle zdołałam usłyszeć – kątem ucha – z popołudniowego dziennika. Nie wiedziałam, kto to był. Nie wiem dlaczego – widocznie zapisane to było na górze – poszukałam odpowiedzi w Wikipedii: polska pisarka…, satyryk…, aktorka estradowa i teatralna…, żona…, autorka…, Krzyż Komandorski… Nie wiem dlaczego, nigdy tego nie robię – ale widocznie to też zapisane było na górze – zerknęłam na rubrykę Kategorie, gdzie zebrane są w grupy wszystkie wikipedyczne biogramy. Czwarta z wymienionych grup to Więźniowie getta warszawskiego. Kliknęłam.

…she died after a short illness … in the Home for Retired Polish Artists … and the name: Stefania Grodzieńska. That was all I picked up from the afternoon news. I didn’t know who it was. I’m not sure why – maybe it was written up above – I opened the Wikipedia: polish writer…, comedian…, theatre actress…, wife…, author…, Commandor’s Cross. I don’t know why, because I never do – maybe it was written up above – I looked at the Categories, where all Wiki biographies have been organized into groups. The fourth category: Prisoners of the Warsaw Ghetto. <Click>.

Read More

Nowy dział: Jewsweek | New section: Jewsweek

Wydarzenia ostatnich dni skłoniły nas do dokładnego przyjrzenia się portalom internetowym żydowskich organizacji. Wiemy, że inni Żydzi (także w innych krajach) robili to samo. Chcielibyśmy aby informacje o tym co istotnego dzieje się dla i wśród Żydów polskich docierały do nich na bieżąco i z pierwszej ręki. Dlatego postanowiliśmy otworzyć nowy dział na naszej stronie, w którym będziemy prezentować aktualne wydarzenia i nasze na nie różne punkty widzenia. Zachęcamy do czytania oraz współtworzenia Jewsweeka drogą waszych komentarzy: www.beitkrakow.org/jewsweek. Pomysly oraz teksty prosimy przesylac na adres kontakt@beitkrakow.org The recent events have…

Read More

Wspólny epizod | Common Episode

Oświęcim – Oświęcim-Brzezinka (27 IV 1940 – 27 IV 2010).
Miarą wydarzenia dziejowego jest ilość oficjalnych wypowiedzi na jego temat, wygłaszanych publicznie w okolicznościach rocznicowych. Kiedy takich zabraknie, każde wydarzenie staje się epizodem. I nie są ich w stanie zastąpić okazjonalne artykuły, czy specjalny komunikat PAP; ten ostatni w siedemdziesiątą rocznicę wydania rozkazu o utworzeniu obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka beztrosko odpisano z Wikipedii.

Auschwitz – Auschwitz-Birkenau (27.04.1940 – 27.04.2010).
The measure of an epic event is the amount of official statements voiced in the matter, publicly during anniversary commemorations. When those do not take place, the whole event becomes but an episode. And they cannot be supplemented by an article or an special press release by the Polish Press Agency (PAP); the latter – on the day of the 70th anniversary of Himmler’s order of establishment of Auschwitz – was carelessly copied from the Wikipedia.

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

30-04-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz.  | Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush. Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu. Let’s…

Read More