Cześć Ich Pamięci | We salute their memory

Niewiele ponad dwanaście godzin temu w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z żoną Marią, a obok nich najważniejsi przywódcy w Państwie. Cały naród Polski i wiele osób na całym świecie jest pogrążonych w żałobie.

A little over 12 hours ago, in a plane crash near the city of Smoleńsk, died the President of Poland Lech Kaczyński, his wife Maria and with them the most important leaders in the country. The whole Polish nation and many people around the world are united in mourning.

Read More

Kondolencje z Izraela | Condolences from Israel

Prezydent Szimon Peres wystosował oficjalne kondolencje, rozpoczynając je słowami: ”Państwo Izrael wstrząśnięte jest straszną katastrofą i łączy się wyrazami współczucia z narodem polskim i całym światem demokratycznym”. Przedstawiciele izraelskich władz podkreślają, że Lech Kaczyński uważany był za przyjaciela Izraela. Premier Benjamin Netaniahu: ”Łączymy się z narodem polskim w wielkiej żałobie związanej ze śmiercią Prezydenta Kaczyńskiego, jego małżonki i członków polskiej delegacji. Znałem Pana Kaczyńskiego jako polskiego patriotę, wielkiego przyjaciela Izraela i przywódcę, który działał na rzecz swoich obywateli oraz dla promocji pokoju i dobrobytu na świecie. Prezydent Kaczyński przewodził ważnemu…

Read More