Refleksja na Tisza B’Aw | Tisha B’Av reflection

  Beit Krakow jest społecznością niezależną od Beit Warszawa i Beit Polska | Beit Krakow is independent of Beit Warszawa and Beit Polska.   [English Below] Dziś minęła 70. rocznica pierwszych deportacji z Warszawskiego Getta, oznaczających początek końca warszawskiej społeczności żydowskiej, niegdyś największej żydowskiej aglomeracji na świecie. Jednak uczuciom przeszywającego smutku i niewypowiedzianej straty towarzyszyła dzisiaj nowa, równie głęboka emocja — uczucie siły i dumy z powodu nieustępliwego trwania społeczności żydowskiej na polskiej ziemi. Na ul. Bohaterów Getta, będącej niegdyś centrum Żydowskiej dzielnicy, zwanej Nalewkami, byliśmy świadkami prawdziwego triumfu żydowskiego…

Read More

Tikkun Lejl Szawuot. Dotykanie Boga. | Tikkun Leyl Shavuot. Touching God.

Tej nocy, nocy poprzedzającej Szawuot, ja Żydówka, my Żydzi z Beit Kraków, szykujemy się do świętowania czasu nadania Tory (Matan Tora) – w tym roku po raz 3322.

Wspólnie czytamy fragmenty Tanachu i Talmudu przeznaczone właśnie na dziś. Podczas studiowania, rozmów i lekcji – przez rabinkę słusznie nazywanych tikkunim – bo tikkun to odkrywanie, wiem, a może nawet słyszę i widzę, że każdy pochyla się przed tajemnicą Szawuot na swój własny sposób. (…)

On erev Shavuot, the night preceding the holiday of Shavuot, the Jews of Beit Kraków commemorate the day God gave the Israelites the Torah, a celebration observed for the 3322nd time.

Together, we read the passages from the Tanach and Talmud pertaining to this day. During our study, conversation and lessons, which Rabbi Tanya aptly describes as tikkunim – discoveries – I know, and I even hear and see, how everyone accepts the mystery of Shavuot in his or her own way. (…)

Read More

O pożytkach z kazania w synagodze na temat pochówku na Wawelu | On the Benefits of a Synagogue Sermon Regarding a Burial in Wawel Cathedral

Mowa oczywiście — co zapowiadałem — o kazaniu z dalekiej przeszłości, mianowicie o wygłoszonym w roku 1869 przez Szymona Dankowicza w krakowskim Templu Kazaniu żałobnym za wiekopomnej pamięci Kazimierza Wielkiego w dniu powtórnego pochowania zwłok jego na Wawelu w Krakowie. Okoliczności tego wydarzenia, t.j. zarówno pochówku jak i kazania były nadzwyczajne. Oto — przez prawie pół tysiąclecia — nie wiedziano dokładnie, gdzie jest król pochowany. Dopiero w roku 1869 — podczas prac renowacyjnych w katedrze wawelskiej – odkryto grób Kazimierza Wielkiego. Wywołało to natychmiast spór w skali całego miasta (…)

In my previous article, I mentioned the Funeral Sermon Dedicated to the Eternal Memory of Kazimierz the Great on the Day of the Reburial of His Remains in Wawel Castle given by Szymon Dankowicz in 1867 in Kraków’s Tempel Synagogue. I would like to take this opportunity to describe this event. The circumstances of both the reburial of the remains of King Kazimierz the Great (1310-1370, ruled 1333-1370) and the sermon itself were extraordinary. For over half a millennium nobody knew exactly where King Kazimierz had been buried. His tomb was uncovered in 1869 during renovation work in Wawel Cathedral in Kraków. The discovery immediately triggered a country-wide dispute (…)

Read More

Co o „Żydach postępowych w Krakowie” sądzą Żydzi postępowi w Krakowie? | What do the progressive Jews of Krakow think of „The Progressive Jews of Krakow”?

Żydzi postępowi w Krakowie to my: Beit Kraków, natomiast „Żydzi postępowi w Krakowie” to tytuł sesji naukowej, która odbyła się przed niespełna dwoma tygodniami w synagodze Tempel. Bodajże już piątego maja beitkrakow.org (zdaje się, że inne żydowskie media również) informował o jej programie, organizatorach, etc., etc. Więc, kto chciał – mógł przyjść.

The progressive Jews of Krakow, that’s us: Beit Krakow. However „The Progressive Jews of Krakow” is a title of a scholarly session, which took place two weeks ago in the Tempel synagogue. We announced the session, its program and organizers on www.beitkrakow.org already on May 5th. As did other Jewish media. So whoever wanted – could have been there.

Read More

NFTY w Beit Krakowie | NFTY in Beit Kraków

Historię o tym pobycie przedstawicieli NFTY w Beit Kraków chcę rozpocząć od – mniej więcej – środka. Wtedy od razu staje się jasne, że było to zdarzenie wyjątkowe: bo skoro był środek, to musiał być też początek, i rzecz jasna, ciąg dalszy. W materii spotkań grup polskich Żydów z grupami Żydów zagranicznych bywa – wiemy to Beit Krakowianie z doświadczenia – wszakże różnie: początek – zdarza się, ciągu dalszego często brakuje.

I would like to begin the story of the NFTY visit to Beit Krakow from the middle so that it becomes clear right away that it was a quite unique event. However, if something has a middle then it must also have a beginning and an end. When in comes to meetings of Polish Jews with non-Polish Jews this is not always the case. We in Beit Krakow know this all too well from our own experiences. Sometimes there is only one meeting, a beginning, but the story has no continuation.

Read More