Punkt Widzenia: Pogrzeb prezydenckiej pary | A Point of View: The funeral of the presidential couple

Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński i Jego małżonka Maria pochowani zostali w sanktuarium kościelnym, a zarazem najważniejszym, miejscu pamięci narodowej: w katedrze wawelskiej. Pochówek nastąpił w miejscu wybranym przez Polaków. Wbrew pozorom decyzje rządowe, zgoda metropolity krakowskiego czy życzenie rodziny niewiele tu miały do rzeczy.

Marmurowy sarkofag prezydenckiej pary jest symbolicznym pomnikiem potrzeby i jednocześnie marzenia o patriocie stojącym na czele państwa, wielkim przywódcy, mężu stanu, dzielnym i uczciwym polityku. Wiemy, że to pierwsza potrzeba i wiemy, że to marzenie romantyczne.

Polish President Lech Kaczyński and his wife Maria have been buried in a church sanctuary, the most important place of national memory: in the Wawel Cathedral in Krakow. The place of burial was the choice of the Poles. Despite all appearances, the decisions of the government, church officials or the wishes of the family had little to do with it.

The marble sarcophagus of the presidential couple is but a symbolic monument of the needs and dreams about a patriotic head of the nation, great leader, statesman, brave and honest politician. We know this is our first need and quite a romantic dream.

Read More

Głosy ze świata żydowskiego o katastrofie | The Jewish response to the catastrophe

Prezydent Izraela, Szymon Peres: To tragiczne wydarzenie jest ogromnym ciosem dla narodu polskiego i dla całego świata. Mój przyjaciel, Prezydent Kaczyński, był jednym z tych którzy przewodzili zmianom w swoim kraju….

“This tragic event is a dreadful blow to the Polish people and to the world at large. My friend, President Kaczynski, was among those who led and advanced change in his country…”

Read More