Szabat Hol Ha-Moed | Shabbat Hol Ha-Moed

02-04-2009 (Piątek | Friday), g. 19.00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Powitajmy specjalny Szabat Hol Ha-Moed wraz z Rabin TanjąSegal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. W tym tygodniu Szabat szabat spędzą z nami nasi drodzy przyjaciele Alachua Haskins i Artur Stern. | Let’s welcome a special Hol Ha-Moed Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem, where the memory of the past and the spirit of the…

Read More