Szabat Hol Ha-Moed | Shabbat Hol Ha-Moed

02-04-2009 (Piątek | Friday), g. 19.00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy specjalny Szabat Hol Ha-Moed wraz z Rabin TanjąSegal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. W tym tygodniu Szabat szabat spędzą z nami nasi drodzy przyjaciele Alachua Haskins i Artur Stern. |

Let’s welcome a special Hol Ha-Moed Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush. This week we will spend Shabbat with our dear friends Alachua Haskins and Arthur Stern.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts