Program Beit Kraków podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej | Beit Krakow events during the Jewish Culture Festival

[asection title=”25 czerwca (Piątek) godz. 19:00 – 21:00 | June 25th (Friday) at 7:00 pm – 9:00 pm”] Kabalat Szabat – Powitanie Szabatu | Welcoming Shabbat – Reform service Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta Rabin na stałę mieszkająca w Polsce. | Let’s welcome Shabbat together in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. The services will…

Read More

Tikkun Lejl Szawuot. Dotykanie Boga. | Tikkun Leyl Shavuot. Touching God.

Tej nocy, nocy poprzedzającej Szawuot, ja Żydówka, my Żydzi z Beit Kraków, szykujemy się do świętowania czasu nadania Tory (Matan Tora) – w tym roku po raz 3322.

Wspólnie czytamy fragmenty Tanachu i Talmudu przeznaczone właśnie na dziś. Podczas studiowania, rozmów i lekcji – przez rabinkę słusznie nazywanych tikkunim – bo tikkun to odkrywanie, wiem, a może nawet słyszę i widzę, że każdy pochyla się przed tajemnicą Szawuot na swój własny sposób. (…)

On erev Shavuot, the night preceding the holiday of Shavuot, the Jews of Beit Kraków commemorate the day God gave the Israelites the Torah, a celebration observed for the 3322nd time.

Together, we read the passages from the Tanach and Talmud pertaining to this day. During our study, conversation and lessons, which Rabbi Tanya aptly describes as tikkunim – discoveries – I know, and I even hear and see, how everyone accepts the mystery of Shavuot in his or her own way. (…)

Read More

Hawdala / Dobry Początek Tygodnia | Havdalah / The Good Week Program

12-06-2010 (Sobota | Saturday),  g. 20:00, ul. Meiselsa 4 W tym tygodniu dalszy ciąg cyklu Hawdalowe Wieczory Filmowe, z filmem, dyskusją, ciastkami i dobrym towarzystem. | This week we continue the Havdalah Movie Nights with film, discussion, cookies and always good company. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Szacharit na Meiselsa | Shacharit on Meiselsa

12-06-2010 (Sobota | Saturday), g. 10:30, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe i wspólne studiowanie Tory. W tym tygodniu czytamy parszę Korach i będziemy kontynuować naszą dyskusję na temat wyzwań jakie napotykają liderzy. Naucz się wyłączać z codziennego wyścigu szczurów i doceniać swoje życie oraz świat, który Cię otacza. Spędź ten dzień z nami. | Join us for the morning service and Torah study. This week we will read parasha Korach and we will continue our discussion about leadership challenges. Learn to take yourself out of the ratrace,…

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

11-06-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz.  | Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush. Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu. Let’s…

Read More

Wykład Rabin Tanyi na Uniwersytecie | Rabbi Tanya’s lecture at the University

08-06-2010 (Wtorek | Tuesday), g. 18:30, Uniwersytet Jagielloński, małe Collegium Paderevianum, Aleje Mickiewicza 9, sala 2 Serdecznie zapraszamy na wykład Rabin Tanyi dotyczący kultury Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej. We cordially invite you to Rabbi Tanya’s lecture concerning the culture of Jews in Central and Eastern Europe. Więcej informacji pod numerem | For details please contact us at 510 091 703

Read More