Program Beit Kraków podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej | Beit Krakow events during the Jewish Culture Festival


[asection title=”25 czerwca (Piątek) godz. 19:00 – 21:00 | June 25th (Friday) at 7:00 pm – 9:00 pm”]

Kabalat Szabat – Powitanie Szabatu | Welcoming Shabbat – Reform service
Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta Rabin na stałę mieszkająca w Polsce. |
Let’s welcome Shabbat together in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. The services will be lead by Rabbi Tanya Segal, first full-time female Rabbi in Poland.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji: | More information at: 510 091 703, kontakt@beitkrakow.org

[asection_end][asection title=”26 czerwca (Sobota) godz. 20:00 – 21:15 | June 26th (Saturday) at 8:00 pm – 9:15 pm”]

Szawua Tow – Program na Dobry Tydzień | Shavua Tov – Programme for a Good Week

Zapraszamy na recital pieśni żydowskich w wykonaniu Patrycji Zywert pt. Pieśni Miłosne Chawy, po którym pożegnamy Szabat ceremonią Hawdali.

We cordially invite you for a recital of Jewish songs performed by Patrycja Zywert, entitled Chava’s Love Songs, after which we will bid farewell to Shabbat with a Havdalah ceremony.

[asection_end][asection title=”28 czerwca (Poniedziałek) godz. 20:30 – 21:30 | June 28th (Monday) at 8:30 pm – 9:30 pm”]

Teatr Midraszowy – Tajemnice Mojej Babci | Midrash Theatre – Mysteries of My Grandma

Spektakl Tajemnice Mojej Babci, w reżyserii Rabin Tanyi Segal, został oparty na prawdziwych historiach o poszukiwaniu swojej tożsamości, fragmentach ‘Księgi Zoharu’ oraz interakcję z wystawą ‘Ślady pamięci’.

Dwie aktorki – dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko-żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień. Oprawę muzyczną przedstawienia stanowi występ nowatorskiego kompozytora i muzyka Borisa Malkovskiego. Występują: Patrycja Zywert i Agnieszka Bała.

The Mysteries of My Grandma production, directed by Rabbi Tanya Segal is based on true stories of search for one’s identity, fragments from the ‘Book of Zohar’ and the interaction with the ‘Traces of Memory’ exhibit.

Two actresses – two identites of the same person, both trying to deal with the complexity of the Polish-Jewish reality that flows from their memories. Starring Patrycja Zywert and Agnieszka Bała, featuring a stunning performance of a cutting-edge Israeli composer and musician Boris Malkovsky.

Więcej informacji o spektaklu | More information about the performance.

Bilety do nabycia w biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w cenie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), zniżka dla posiadaczy identyfikatorów festiwalowych. Rezerwacje i informacje: kontakt@beitkrakow.org.
Tickets may be purchased in the Jewish Culture Festival office and the Galicia Jewish Museum at 30 PLN (regular) and 20 PLN (concessions), discount for Festival Pass holders. Information and reservations: kontakt@beitkrakow.org.

[asection_end][asection title=”1 lipca (Czwartek) godz. 18:30 & godz. 20:30 | July 1st (Thursday) at 6:30 pm & at 8:30 pm”]

Teatr Midraszowy – Tajemnice Mojej Babci | Midrash Theatre – Mysteries of My Grandma

Spektakl Tajemnice Mojej Babci, w reżyserii Rabin Tanyi Segal, został oparty na prawdziwych historiach o poszukiwaniu swojej tożsamości, fragmentach ‘Księgi Zoharu’ oraz interakcję z wystawą ‘Ślady pamięci’.

Dwie aktorki – dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko-żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień. Oprawę muzyczną przedstawienia stanowi występ nowatorskiego kompozytora i muzyka Borisa Malkovskiego. Występują: Patrycja Zywert i Agnieszka Bała.

The Mysteries of My Grandma production, directed by Rabbi Tanya Segal is based on true stories of search for one’s identity, fragments from the ‘Book of Zohar’ and the interaction with the ‘Traces of Memory’ exhibit.

Two actresses – two identites of the same person, both trying to deal with the complexity of the Polish-Jewish reality that flows from their memories. Starring Patrycja Zywert and Agnieszka Bała, featuring a stunning performance of a cutting-edge Israeli composer and musician Boris Malkovsky.

Więcej informacji o spektaklu | More information about the performance.

Bilety do nabycia w biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w cenie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), zniżka dla posiadaczy identyfikatorów festiwalowych. Rezerwacje i informacje: kontakt@beitkrakow.org.
Tickets may be purchased in the Jewish Culture Festival office and the Galicia Jewish Museum at 30 PLN (regular) and 20 PLN (concessions), discount for Festival Pass holders. Information and reservations: kontakt@beitkrakow.org.

[asection_end][asection title=”2 lipca (Piątek) godz. 21:00 – 22:00 | July 2nd (Friday) at 9:00 pm – 10:00 pm „]

Kabalat Szabat – Powitanie Szabatu | Welcoming Shabbat – Reform service

Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta Rabin na stałę mieszkająca w Polsce. |

Let’s welcome Shabbat together in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. The services will be lead by Rabbi Tanya Segal, first full-time female Rabbi in Poland.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji: | More information at: 510 091 703, kontakt@beitkrakow.org

[asection_end][asection title=”3 lipca (Sobota) godz. 21:00-21:30 | July 3rd (Saturday) at 9:00 pm – 9:30pm”]

Szawua Tow – Program na Dobry Tydzień | Shavua Tov – Programme for a Good Week

Zapraszamy na Hawdalę – ceremonię pożegnania Szabatu.

Come to bid farewell to Shabbat with a Havdalah ceremony.
sztetl012_hawdalagjm

[asection_end][asection title=”Organizatorzy | Organizers”]

Organizator: Beit Kraków | Organizer: Beit Krakow
bk_logo1

Przy realizacji programy mamy przyjemność współpracować z Żydowskim Muzeum Galicia | We are proud to work with the Galicia Jewish Museum in this year’s program realization.
logo_gjm_festival_0

Projekt Teatru Midraszowego jest w tym roku realizowany we współpracy z Festiwalem Kultury Żydowskiej | This year’s Midrash Theatre production is part of the Jewish Culture Festival in Krakow
logo_festival_festival_0

[asection_end][accordion_end]

Podobne Wpisy | Related posts