Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

07-05-2009 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

W tym tygodniu na Szabat dołączy do nas grupa Mechanchim (heb. instruktorów) programu NFTY (North American Federation of Temple Youth).

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz.  |

This week we will be joined by a group of Mechanchim (heb. educators) from the NFTY program.

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts