Lag BaOmer 5770 w Beit Kraków | Lag BaOmer 5770 in Beit Kraków

Im młodsze święto, tym mniej o nim wiadomo. Lag’baOmer ani nie ma wyraźnej genezy i ani też nie za dokładnie wiadomo, gdzie i kiedy, ale na pewno w diasporze, szukać jego początków. Jest aż świętem, czy może tylko półświętem? Obchodzony jest od czasów średniowiecza (to, bądź co bądź, tysiąc lat), czy może – co jest dokładniejsze – od epoki gaonów (VI-XI w. n.e.); w każdym razie w Beit Kraków 33. Dzień Liczenia Omeru świętujemy dopiero po raz drugi.

It is said that the younger a holiday is, the more mysterious its origins. Lag BaOmer does not have a very distinctive provenance, nor do we know exactly where or when it originated though it most likely began in the Diaspora. Is it already a full holiday or still only a half-holiday? Has it been celebrated since the Middle Ages (about 1000 years) or more precisely since the Age of the Geonim (6-11 BCE)? In any case, last Saturday the members of Beit Krakow celebrated Lag B’Omer for the second year in a row.

Read More