Sesja naukowa: Żydzi postępowi w Krakowie | Academic Session: Progressive Jews in Krakow

10-05-2010 (Poniedziałek | Monday) g. 17:00, Synagoga Tempel, Kraków, ul. Miodowa 24

„Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910).”

„The Tempel Synagogue and the environment of the Progressive Jews of Krakow. Study session organized on the 100th anniversary of Rabbi Szymon Dankowicz (1834-1910)”

Program Sesji:
17.00 Otwarcie sesji

17.20 – 18.45 Panel I:
dr Anna Jakimyszyn (KJ UJ), Początki ruchu postępowego w Krakowie.
mgr Barbara Zbroja (UKSW), Synagoga – Świątynia? Historia synagogi Izraelitów Postępowych w Krakowie.
mgr Alicja Maślak-Maciejewska (KJ UJ), Życie i działalność Szymona Dankowicza.

18.45-19.00 Przerwa

19.00-20.30 Panel II:
dr hab. Michał Galas (KJ UJ), Maurycy Weber – krakowianin.
dr  Edyta Gawron (KJ UJ), Ozjasz Thon jako rabin i lider społeczności postępowej w Krakowie.
Piotr Pasierski (KJ UJ), Synagoga Tempel po 1945 roku i jej społeczność.
Karolina Garnuszek, Justyna Kolasa, Paulina Najbar-Dziadyk, Aleksandra Pasierska (KJ UJ), Synagoga Tempel jako miejsce spotkań kultur i religii – prezentacja.

Organizatorzy:
Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie – JCC Krakow

Podobne Wpisy | Related posts