NFTY w Beit Krakowie | NFTY in Beit Kraków

Historię o tym pobycie przedstawicieli NFTY w Beit Kraków chcę rozpocząć od – mniej więcej – środka. Wtedy od razu staje się jasne, że było to zdarzenie wyjątkowe: bo skoro był środek, to musiał być też początek, i rzecz jasna, ciąg dalszy. W materii spotkań grup polskich Żydów z grupami Żydów zagranicznych bywa – wiemy to Beit Krakowianie z doświadczenia – wszakże różnie: początek – zdarza się, ciągu dalszego często brakuje.

I would like to begin the story of the NFTY visit to Beit Krakow from the middle so that it becomes clear right away that it was a quite unique event. However, if something has a middle then it must also have a beginning and an end. When in comes to meetings of Polish Jews with non-Polish Jews this is not always the case. We in Beit Krakow know this all too well from our own experiences. Sometimes there is only one meeting, a beginning, but the story has no continuation.

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

14-05-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 W tym tygodniu na Szabat dołączą do nas goście z Francji i Belgii. Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz.  | This week for Shabbat we will have guests from France and Belgium. Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem, where the memory of the past and the…

Read More

Co to znaczy być w Polsce kobietą rabinem, matuszką, pastorową? | What does in mean to be a woman Rabbi, matushka or a pastor’s wife in Poland?

13-05-2010 (Czwartek | Czwartek) g. 18.00 Dwór Polski, Rynek 5, Wrocław Rabin Tanya będzie gościem stowarzyszenia edukacyjnego Wieża Babel na spotkaniu pt. Co to znaczy być w Polsce kobieta rabinem, matuszką, pastorową? z trzema kobietami pełniącymi istotne role w swoich wspólnotach religijnych. Wychowane w różnych tradycjach religijnych – żydowskiej, prawosławnej i protestanckiej– spotkają się przy jednym stole, aby opowiedzieć o tym, co znaczy być dziś kobietą, w życiu której religia odgrywa dominującą rolę. Gośćmi spotkania będą rabin Tanya Segal, matuszka Irena Jaroszuk-Szczur i pastorowa Iwoną Orawską. Rabbi Tanya will be…

Read More

Wprowadzenie do Judaizmu: Szawuot | Introduction to Judaism: Shavuot

11-05-2010 (Piątek | Friday), g. 18:30, JCC, ul. Miodowa 24, II piętro Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia z cyklu Wprowadzenie do Judaizmu w JCC – Centrum Społeczności Krakowa. W tym tygodniu tematem lekcji będzie Hag ha-Szawuot, święto nadania Tory na Górze Synaj, które wypada 6 dnia Siwan, czyli już w przyszłym tygodniu. Więcej informacji pod numerem 510 091 703 oraz kontakt@beitkrakow.org We cordially invite you to the next class of Introduction to Judaism series hosted at the JCC – Jewish Community Center. The subject to this week’s lesson will be…

Read More

Sesja naukowa: Żydzi postępowi w Krakowie | Academic Session: Progressive Jews in Krakow

10-05-2010 (Poniedziałek | Monday) g. 17:00, Synagoga Tempel, Kraków, ul. Miodowa 24 „Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910).” „The Tempel Synagogue and the environment of the Progressive Jews of Krakow. Study session organized on the 100th anniversary of Rabbi Szymon Dankowicz (1834-1910)” Program Sesji: 17.00 Otwarcie sesji 17.20 – 18.45 Panel I: dr Anna Jakimyszyn (KJ UJ), Początki ruchu postępowego w Krakowie. mgr Barbara Zbroja (UKSW), Synagoga – Świątynia? Historia synagogi Izraelitów Postępowych w Krakowie. mgr Alicja Maślak-Maciejewska (KJ UJ),…

Read More