Co to znaczy być w Polsce kobietą rabinem, matuszką, pastorową? | What does in mean to be a woman Rabbi, matushka or a pastor’s wife in Poland?

13-05-2010 (Czwartek | Czwartek) g. 18.00 Dwór Polski, Rynek 5, Wrocław

Rabin Tanya będzie gościem stowarzyszenia edukacyjnego Wieża Babel na spotkaniu pt. Co to znaczy być w Polsce kobieta rabinem, matuszką, pastorową? z trzema kobietami pełniącymi istotne role w swoich wspólnotach religijnych.

Wychowane w różnych tradycjach religijnych – żydowskiej, prawosławnej i protestanckiej– spotkają się przy jednym stole, aby opowiedzieć o tym, co znaczy być dziś kobietą, w życiu której religia odgrywa dominującą rolę.

Gośćmi spotkania będą rabin Tanya Segal, matuszka Irena Jaroszuk-Szczur i pastorowa Iwoną Orawską.

Rabbi Tanya will be a guest of the educational society Babel Tower at a meeting entitled with three women, playing a crucial role in their religious communities.

Raised in different traditions – Jewish, Christian Orthodox and Protestant – they meet at one table to tell us what it means to be a women, in whose life religion plays a crucial role.

Więcej informacji na | For more information visit http://www.wieza-babel.eu/

Podobne Wpisy | Related posts