Tikun Leil Szawuot | Tikkun Leyl Shavuot

18-05-2010 (Wtorek | Tuesday), start g. 20:00

PROGRAM STUDIOWANIA

20.00 – 21.00 „Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem(Szmot 19:19). Różne formy objawienia w Tanachu, JCC
21.30 – 22.30 „I rzekła  Rut…”, Studiowanie Księgi Rut, będziemy gośćmi Kate Crady
23.00 – 24.00 „Kto jest Żydem w czasach współczesnych?”, studiowanie tekstów źródłowych, Meiselsa 4
00.15 – 01.00 spacer po Kazimierzu, w ramach nowego projektu „Kiedyś Na Kazimierzu”
01.15 – 02.00 Przerwa na posiłek
02.00 – 03.00 Midrasz „Rut” w Księdze Zoharu, Meiselsa 4
03.30 – 04.30 Studiowanie Miszny (halachot ha-bikurim), Meiselsa 4
05.00 – Szacharit, Meiselsa 4

Pomiędzy każdą lekcją (tikkun) będzie przerwa na kawę.

PROGRAM STUDIOWANIA

8pm – 9pm „Moses spoke and the Lord answered him in a voice(Shmot 19:19), Forms of revelation in the Tanach”, JCC
9.30pm – 10.30pm „And Ruth said…”, Studying of Book of Ruth, lesson hosted by Kate Craddy
11pm – 00am „Who is a Jew in the contemporary times?”, Study of textual sources, Meiselsa 4
00.15am – 01am A walk around Kazimierz, as part of the new project „Once in Kazimierz”
1.15am – 2 am Meal break
2am – 3am Midrash „Ruth” in the Book of Zohar, Meiselsa 4
3.30am – 4.30am Mishna study (halachot ha-bikurim), Meiselsa 4
5am – Shacharit

Between every tikkun (lesson) – coffee break

Więcej informacji | More information at: +48 510 091 703

Ofiara pierwszych plonów niesiona do Świątyni, akwaforta XVI/XVII w wystawy „Kanaan. Ryciny biblijne z kolekcji Żyd Niemalowany„. Warszawa, Stara Kordegarda.
The first premise carried to the Temple
, copperplate XVI/XVII, from the exhibit „Kanaan. Biblical engravings from the Jew Not Painted collection” Warsaw. 2010.

Podobne Wpisy | Related posts