Religia a współczesność [Poznań] | Religion and modernity [Poznań]

11-01-2011 (Wtorek | Tuesday), 18:45, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań Rabin Tanya Segal wygłosi wykład pt. „Religia a współczesność  – judaizm postępowy” w Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład odbędzie w ramach cyklu „Teologie emancypacyjne”. Celem cyklu jest przedstawienie różnorodnych form namysłu teologicznego, które wyrastają z rozpoznania niesprawiedliwości społecznej i ucisku i które inspirują i legitymizują działania dążące do ich zniesienia. Przedmiotem analizy jest więc obszar graniczny, na którym refleksja teologiczna podejmowana na gruncie różnych religii spotyka się z zaangażowaniem w emancypacyjne projekty polityczne, takie jak…

Read More