Religia a współczesność [Poznań] | Religion and modernity [Poznań]

11-01-2011 (Wtorek | Tuesday), 18:45, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań

Rabin Tanya Segal wygłosi wykład pt. „Religia a współczesność  – judaizm postępowy” w Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykład odbędzie w ramach cyklu „Teologie emancypacyjne”. Celem cyklu jest przedstawienie różnorodnych form namysłu teologicznego, które wyrastają z rozpoznania niesprawiedliwości społecznej i ucisku i które inspirują i legitymizują działania dążące do ich zniesienia. Przedmiotem analizy jest więc obszar graniczny, na którym refleksja teologiczna podejmowana na gruncie różnych religii spotyka się z zaangażowaniem w emancypacyjne projekty polityczne, takie jak na przykład walka z wyzyskiem ekonomicznym, rasizmem, podporządkowaniem kobiet, wykluczeniem i stygmatyzacją mniejszości seksualnych, etc. W ramach cyklu zaprezentowane zostaną m.in. takie nurty teologiczne, jak teologia wyzwolenia, teologia feministyczna, teologia queer, czarna teologia, różne formy niechrześcijańskich teologii emancypacyjnych, a także takie ruchy religijno-polityczne jak na przykład rastafarianizm czy Naród Islamu.

Wykład odbędzie się w Collegium Maius, ul. Fredry 10, w Sali Śniadeckich na drugim piętrze. Serdecznie zapraszamy!

Rabbi Tanya will give a lecture „Religion and modernity – Progressive Judaism” in the Questions of Boundaries Research Group of the Adam Mickiewicz University in Poznan. The lecture will take place in Collegium Maius, Fredry 10 street, second floor, „Śniadeckich” hall.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: http://www.graniczne.amu.edu.pl/

Podobne Wpisy | Related posts