jidysz dla początkujących | yiddish for beginners | jidisz far onhejbers | ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

jidisz far onhejbers  ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

 jidysz dla początkujących  | yiddish for beginners

[english  below]

Jidysz_afisz1_wwwPoznaj język Żydów polskich. Otwórz drzwi do kultury i cywilizacji jednej z największych niegdyś społeczności żydowskich na świecie (do końca XVIII wieku, 9/10 Żydów na świecie mieszkało w Polsce i większość z nich mówiła po żydowsku). 

Od października startuje najnowszy kurs pod auspicjami Beit Kraków – jidysz dla początkujących. Zajęcia poprowadzi native speaker języka jidysz, absolwent Uniwersytetów w Cambridge (Modern Languages) oraz w Londynie (Hebrew Literature and Jewish History), doświadczony lektor języka jidysz – Baruch Smerin.

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki o g. 19.30 przy ul. Dajwór 14/16.
Zapisy i informacje: kontakt@beitkrakow.org | www.beitkrakow.org
Pierwsze zajęcia (bezpłatne): 12.10.2015, g. 19.30 (prosimy o potwierdzenie obecności)
Opłata za kurs: 20 zł za lekcję lub 180 zł za 12 zajęć 
(kurs będzie podzielony na 3 semestry: Paź-Gru, Sty-Mar, Kwi-Cze; po 12 zajęć każdy)
Prosimy o zgłoszenia do 5 października 2015

Uwaga: dla członków Beit Kraków mamy specjalną cenę za kurs. Informacje można uzyskać w biurze. Osoby, które już zgłosiły się na kurs otrzymają ją bezpośrednio od prowadzącego. Możliwe także zniżki dla studentów i seniorów, prosimy o kontakt bezpośrednio z kontakt@beitkrakow.org
 

 

 

 

jidisz far onhejbers  ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

 jidysz dla początkujących  | yiddish for beginnersLearn the language of the Polish Jews. Open the door to the culture and civilization of one of the once largest Jewish communities in the world (until the end of the 18th century, 9 of 10 Jews in the world lived in Poland and most of them spoke Yiddish).  

In October we are launching a new course under the auspices of Beit Krakow  – Yiddish for beginners. The classes will be led by a native Yiddish speaker języka jidysz, graduate of University of Cambridge (Modern Languages) and Londynie (Hebrew Literature and Jewish History) and experienced language teacher – Baruch Smerin.

The classes will take place on Mondays at 7.30 p.m. at Dajwór 14/16.
Information and registration: kontakt@beitkrakow.org | www.beitkrakow.org
First class (free of charge): 12.10.2015, at 7.30 p.m. (please confirm your place)
Course fee: 20 zł per class or 180 zł for 12 classes 
(the course will run into 3 semesters: Oct-Dec, Jan-Mar, Apr-Jun; 12 classes each)
Registrations until October 5, 2015

Please note: there is a discount available for Beit Krakow members. Please ask our office for additional information or if you have signed up already, you will receive an email from the lecturer. Concessions are available also for students and seniors, please contact us at office@beiktrakow.pl directly.

Podobne Wpisy | Related posts