Chanuka 5777 z Beit Kraków | Chanukkah 5777 at Beit Krakow

screen-shot-2016-12-20-at-15-49-09

( Program poniżej )

 

drodzy czytelnicy

[english below]

Chanuka za progiem. To na prawdę niezwykłe święto – z jednej strony głębokie duchowe przeżycie cudu, a z drugiej czysta przyjemność płynąca latkesów, świateł, prezencików i oczywiście z aż 8 okazji do świętowania razem. Przeżywając właśnie to święto możemy zobaczyć, że jedno bez drugiego – radość bez głębi, czy głębia bez radości – straciło by całkowicie sens. Tradycyjnym znaczeniem Chanuki jest ogłaszanie cudu naszego zwycięstwa – kiedy w małej liczbie zdołaliśmy się przeciwwstawić wielkiej armii greckiej i odbić, a później poświęcić na nowo Świątynię. Ten cud pozwolił nam zachować naszą tożsamość i ochronił nas przed pozornie niepokonaną potęgą wielkiej armii niosącą całkowite zniszczenie nie tylko fizyczne ale też zniszczenie kultury i religii. 
Jednak jeśli spojrzeć wgłąb tej pozornie historycznej uroczystości otwiera się ogromna ilość znaczeń. Można na przykład jak w znanej piosence zauważyć, że każdy z nas jest małym płomieniem świecy – jak w świeczniku chanukowym – ale razem możemy połączyć się w wielkie światło, które przegoni ciemność. Możemy tradycyjnie studiować historię Josefa – w aktualnych parszach – planu Boga i Jego cudownego działania, które nas wtedy ocaliło i doprowadziło aż do dzisiejszego dnia. Możemy w końcu myśleć o tym, że mała grupa ludzi może mieć ogromny wpływ na losy wszystkich, a w związku z tym, że prawdziwa siła nie jest tylko kwestią liczby ale też wymiarem duchowym.

To inspirujące i głąbokie przesłanie zbiega się w czasie z jednym z najtrudniejszych momentów próby dla naszego społeczeństwa. Życzymy więc sobie i wszystkim aby nadchodzące dni były pełne świata i oby nigdy nie zadominowała nad nami ciemność.

Zapraszamy do świętowania z nami!
Pierwszą świeczkę zapalimy w Galerii Szalom ul.Józefa 16
o g.16.30 (sobota, 24 grudnia).

Chanuka Sameach!
 

 

dear readers

Hannukah is around the corner. It is an incredible holiday – a spiritual experience of a miracle on one hand and on the other – a sheer pleasure of latkes, lights, presents and 8 opportunities to celebrate together. It’s a festival that makes us realize that joy and depth need each other: joy without depth and depth without joy cannot exist meaningfully. The traditional goal of Hannukah is to advertise the miracle of our victory – when in a small group we managed to resist an overwhelming Greek army and reclaim and rededicate the Temple. This miracle allowed us to retain our identity and saved us from destruction – both in a physical and spiritual sense. But when we look inside this seemingly historic anniversary we discover an abundance of meaning. For example – following a certain song – we can see that each of us is a small light (like in a Channukiah) but together we form a flame that can chase away darkness. Or we can focus on Joseph’s story – which is the parasha we read right now – and think about G-d’s plan for him which allowed us to arrive to this day. We can finally reflect on how a small group of people can have a tremendous effect on the fate of the world, and that real strength is not in numbers but in a spiritual dimension. 

This inspiring and deep message coincides with one of the most difficult moments in the recent history of our society. So let us hope that the coming days will be full of light and that darkness will not reign.

Join us for Chanukkah celebration!
We start with first candle in Galeria Szalom Józefa Street 16
at 4.30 p.m. (Saturday, December 24th)

Chanukkah Sameach!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków


Chanuka z Beit Kraków

szalom_mini 1. Hawdala i Pierwsza Świeczka – Galeria Szalom
Sobota 24.12.2016 | Saturday 24.12.2016

g. 16.30
Galeria Szalom
ul. Józefa 16


2. Druga Świeczka – zaproszenia prywatne

Niedziela 25.12.2016 | Sunday 25.12.2016
tarnow_mini

 

3. Trzecia Świeczka – zaproszenia prywatne
(u Magdy i Michaela)

Poniedziałek 26.12.2016 | Monday 26.12.2016

 


4. Czwarta Świeczka – Bima Synagogi Wielkiej w Tarnowie

Wtorek 27.12.2016 | Tuesday 27.12.2016
g.18.00
beit_midrasz_mini

 

5. Piąta Świeczka i Otwarta Lekcja 
Środa 28.12.2016 | Wednesday 28.12.2016
g. 19.00
ul. Józefa 12/6 – nasz Beit Midrasz 

zapalenie świec chanukowych i 

otwarta lekcja w ramach kursu „Wstępu do Judiazmu” pt.
Chagim beSiman haGeula  | Święta pod znakiem wybawienia jankiele_mini
lekcję poprowadzi Rabin Tanya Segal


6. Szósta Świeczka – Jankiele

Czwartek 29.12.2016 | Thursday 29.12.2016

koncert chanukowy

niezwykłe przedstawienie muzyczne
bilety i rezerwacje  na www.teatr-zydowski.krakow.pl

g. 19.00
Żydowskie Muzeum Galicja
ul. Dajwór 18

szabat_mini
7. Siódma Świeczka i Kabalat Szabat 

Piątek 30.12.2016 | Friday 30.12.2016

g. 19.00
ul. Józefa 12/6 – nasz Beit Midrasz 


8. Óśma Świeczka – We Zot Chanuka  

Sobota 31.12.2016 | Saturday 31.12.2016

 

chanuka_poster

 

Podobne Wpisy | Related posts