Seder Pesach 5777 – Podziękowania | Pesach Seder 5777 – Thanks

[english below]

Chcielibyśmy specjalnie podziękować wszystkim członkom Beit Kraków za przygotowanie tegorocznego Sederu Pesachowego. To wzruszające, że w dzisiejszym Krakowie, gdzie społeczność Żydowska została prawie całkowicie zniszczona, zebrała się grupa młodych osób, która razem rok do roku przygotowuje Postępowy Seder Pesachowy – dla siebie, swoich rodzin i gości. Seder jak co roku prowadziła nasza Raba Tanya Segal w historycznej przestrzeni bardzo starej kamienicy na Kazimierzu. To wszystko przypomina Sedery Pesachowe, które kiedyś odbywały się tu w każdym domu – stoły, świece, historie i pieśni, które można było kiedyś zobaczyć i usłyszeć w każdym z tych okien, które dzisiaj mijamy chodząc po ulicach Krakowskiego Kazimierza. I wszystkie pokolenia, które tu kiedyś były w te specjalną noc mogły zobaczyć dokładnie ten sam księżyc nad tymi samymi starymi dachami Kazimierza — Dziękujemy!

We would like to give special thanks to all Beit Kraków members for preparing this year’s community Pesach Seder. It is very moving that in today’s Krakow, where Jewish Community has been almost completely destroyed, there is a group of young people who year by year organize Progressive Pesach Seder – all by themselves and for themselves, their families and guests. The Seder was led by Rabbi Tanya Segal and handeled in a space of an old house on Krakow’s Jewish Quaters – Kazimierz. Our Seder brought back memories of family Sederim which where once celebrated in every home in this area – the Seder tables, candles, stories and songs you once could see and hear in almost every window that we pass by walking the streets of Krakow’s Jewish Quaters. And all the generations that once where here during the Seder night saw exactly the same moon, over the same old roofs of Kazimierz — Thank You!

Podobne Wpisy | Related posts