Wyjątkowy Festiwal „Zachor” in Białystok | Extraordinary Festival „Zachor” in Bialystok

W zełszym tygodniu mieliśmy możliwość uczestniczyć we wspaniałym Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor” w Białymstoku. Białystok to miasto z bogatą żydowską historią, z którym związane są najznamienitsze postacie żydowskiej nauki, kultury i sztuki m.in. znani zalożyciele teatru HaBima – Nachum Cemach i Hannele Hendler, czy też znany na całym świecie Ludwik Zamenhof.

Dzisiaj Białystok otacza swoje żydowskie dziedzictwo ciepłą duchową atmosferą, którą można poczuć na X Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, który obchodził w tym roku swoje 10-cio lecie. Festiwal ten odróżnia od tak popularnych ostatnio festiwali bardzo wysoka jakość artystyczna i merytoryczna, zespołów, wykonawców i panelistów, którzy przyjechali do Białegostoku z różnych stron Świata tworząc bogatą i unikalną ofertę muzyczną, teatralną i naukowa.

Na festiwalu czuło się rzadko spotykaną dbałość o każdy szczegół, życzliwość i wrażliwość, która przywołała obecność żydowskiej historii i terazniejszości, angażując miasto i jego mieszkańców w dotknięcie do kultury, która kiedyś stanowiła tak ważną część tego miejsca, a która została mu brutalnie wydarta pozostawiając jedynie mieszające się wspomnienia radosne i tragiczne. Ta współpraca publiczności, organizatorów i artystów zbudowała to unikalne głebokie i prawidzwe kulturalne przeżycie, którego byliśmy częścią. Serdecznie Dziękujemy!

A póki co nadchodzi też Festiwal w Krakowie, w dniach którego jak zawsze zapraszamy na nasz Szabat Muzyczny (Musical Shabbat) – muzyczne przywitanie szabatu z Rabin Tanyą Segal i Mojse Band (szczegóły na stronie www.beitkrakow.org i www.musicalshabbat.com)

Szawua Tow!


Last week we had unique opportunity to take part in excellent Jewish Culture Festival „Zachor” in Bialystok. Bialystok has rich Jewish history and many famous and excelent Jewish figures of science, culture and art are connected to it, ex. founders of HaBima Theatre Nachum Cemach and Jannele Jendler or known all over the wolrd Ludwik Zamenhof.

Today Bialystok spreads over the memory of its Jewish heritage unique warm spiritual atmosphere which you can feel at Jewish Culture Festival „Zachor”, organized by Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael and Jewish Community of Warsaw. Festival „Zachor” had this year its 10th edition. This particular festival is different from so popular in last years festivals with its very high quality content of artists and panelists who come to Bialystok from all over the World.

On the Festival „Zachor” you can feel very rare attention to detail, kindness and sensitivity, which brought presense of Jewish past and present to Białystok by engaging its Citisens in the process of touching Jewish culture – culture which was once so important part of this place but was brutally snatched from it leaving only memories happy and tragic. This cooperation of the audience, organizes and invited artists built a unique deep and true cultural experience, which we had honor to take part in. Thank you!

And with the Jewish Festival in Krakow round the corner we want to invite you for Musical Shabbat with Rabbi Tanya Segal and the Mojse Band (the details on our websites www.beitkrakow.org i www.musicalshabbat.com)

 

Podobne Wpisy | Related posts