Wezot Chanuka!!

 

Wezot Chanuka!

Chanukija rozświetla mrok, mnoży radość, w publicznej przestrzeni ogłasza cud historii związanej ze zwycięstwem Machabeuszy.
Ostatnie tygodnie owocowały doniosłymi wydarzeniami. Po 10 latach pracy wreszcie mamy możliwość stworzenia własnego domu na krakowskim Kazimierzu – pierwszego w powojennej historii Krakowa stałego miejsca dla postępowej/reformowanej żydowskiej społeczności.
Z kolei Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy zmaga się z nowym wyzwaniem i nową tematyką. Już za kilka dni premiera najnowszego spektaklu!
W dniu Wezot Chanuka życzymy całej społeczności oraz przyjaciołom siły i motywacji w pokonywaniu przeciwieństw, ognia i determinacji we wszystkich przedsięwzięciach Naprawy Świata.

Chag Sameach!!!

Vezot Hanukkah!

Chanukkiyah brightens the darkness, multiplies joy, publishes in the public space the miracle of history of the victory of the Maccabees.
Recent weeks have resulted in momentous events. After 10 years of work, we finally have the opportunity to create our own home in Krakow’s Kazimierz – the first permanent home for a progressive / reformed Jewish community in the post-war history of Krakow.
Also Jewish Theater in Krakow – Midrash Theater faces a new challenge and a new theme. In just a few days the premiere of the newest performance!
On the day of Vezot Hanukkah, we wish the whole community and friends strength and motivation to overcome the opposites, fire and determination in all their efforts to Repair the World.

Hag Sameach!!!

Podobne Wpisy | Related posts