Wielkie Święta 5783 z Beit Kraków | The High Holidays 5783 with Beit Krakow

[for English – see below the Poster!] „Zadmijcie w miesiącu w szofar, podczas pełni, w dzień uroczystości mojej.”  — Psalm 81:4   „Sound the shofar on the New Moon, on the appointed time for the day of our festival.” — Tehilim 81:4   תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֵּסֶה, לְיוֹם חַגֵּנוּ —  תהליםת פ׳׳א ד׳  [Tiku ba-chodesz szofar ba-kese lejom chagejnu]   Midrasz Szocher Tow (Tehilim): HaKadosz Baruch Hu powiedział: odnówcie (chadszu) wasze działania, ulepszcie (szapru) wasze działania, a ja przeoczę (mekase) wasze przewinienia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na obchody Wielkich Świąt z Beit Kraków.…

Read More