Wielkie Święta 5783 z Beit Kraków | The High Holidays 5783 with Beit Krakow

[for English – see below the Poster!]

„Zadmijcie w miesiącu w szofar, podczas pełni, w dzień uroczystości mojej.”
 — Psalm 81:4
 
„Sound the shofar on the New Moon, on the appointed time for the day of our festival.”
— Tehilim 81:4
 
תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֵּסֶה, לְיוֹם חַגֵּנוּ
—  תהליםת פ׳׳א ד׳ 
[Tiku ba-chodesz szofar ba-kese lejom chagejnu]
 

Midrasz Szocher Tow (Tehilim): HaKadosz Baruch Hu powiedział: odnówcie (chadszu) wasze działania, ulepszcie (szapru) wasze działania, a ja przeoczę (mekase) wasze przewinienia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na obchody Wielkich Świąt z Beit Kraków. Gości prosimy o dokonanie obowiązkowej rezerwacji na email kontakt@beitkrakow.org lub poprzez telefon do rabina.

  • Erew Rosz Haszana & Kidusz: g. 18:00, 25.09.2022 (niedziela)
  • Szacharit Rosz Haszana & Kidusz: g. 10:30, 26.09.2022 (poniedziałek)

Modlitwy odbywają się w Synagodze Wysokiej. Modlitwy Prowadzi Rabin Tanya Segal.

Koszt uczestnictwa: dla członków i przyjaciół Beit Kraków – tzedaka, dla gości (po dokonaniu rezerwacji) 100 PLN.

Dobrego i Słodkiego Roku! Szana Towa i… do zobaczenia w Beit Kraków!

 

 

 
 
„Sound the shofar on the New Moon, on the appointed time for the day of our festival.”
— Tehilim 81:4
 
תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֵּסֶה, לְיוֹם חַגֵּנוּ
—  תהליםת פ׳׳א ד׳ 
 
[Tiku ba-hodesh shofar ba-kese leyom hageynu]

Midrash Shokher Tov (Tehilim): HaKadosh Baruch Hu said: renew (hadshu) your actions, improve (shapru) your actions, and I will overlook (mekase) your faults.

Join us for celebration of the High Holidays with Beit Kraków reform Jewish community. Guests are kindly requested to make a mandatory reservation by e-mail: kontakt@beitkrakow.org or by phone to the rabbi.

  • Erev Rosh Hashanah & Kiddush: 6 p.m., September 25, 2022 (Sunday)
  • Shacharit Rosh Hashanah & Kiddush: 10:30 a.m., 26/09/2022 (Monday)

Prayers are held in the High Synagogue, Josefa Street 36, Krakow. Prayers led by Rabbi Tanya Segal.

Cost of participation: for members and friends of Beit Kraków – tzedaka, for guests (after booking) 100 PLN.

Have a Good and Sweet Year! Shana Tova and … see you at Beit Kraków!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow

 

Podobne Wpisy | Related posts