W tym tygodniu w Beit Krakow | This week at Beit Krakow (27 kwietnia – 3 maja)

Szalom!

[English below]

W tradycji żydowskiej smutek i radość idą zwykle ramię w ramię. Przez ostatnich kilka tygodni odczuliśmy ten aspekt Judaizmu bardzo wyraźnie podczas wydarzenia Zman Hiruteinu (Czas Wolności) zorganizowanego w Żarach, obchodów Yom Ha-Shoa (Dzień Pamięci o Holokauście), Yom Ha-Zikaron (Dzień Pamięci o Poległych Żołnierzach Izraelskich), Yom Ha-Atzmaut (Święto Niepodległości Izraela).

21 Kwietnia wspominaliśmy sześć milionów zabranych przez Shoah. Niektórzy członkowie naszej społeczności brali udział w Marszu Żywych i wierzymy, że te trudne doświadczenia uczyniły nas wszystkich wiele silniejszymi.

Uroczyście zapaliliśmy świece w mieszkaniu przy Meiselsa podczas Yom
Ha-Zikaron ku pamięci poległych Izraelskich żołnierzy by później odczuć radość podczas Dnia Niepodległości Izraela tutaj w Krakowie w świątecznej radosnej atmosferze.


Teraz znów nadszedł czas żebyśmy zwrócili nasze myśli w kierunku Szabatu i przygotowali się na jego radosne nadejście. Zapraszamy Was abyście dołączyli do nas w Muzeum Galicja na wspólne radosne śpiewanie.

In Jewish tradition, sorrow and joy often go hand in hand. Over the past two weeks we experienced this aspect of Judaism very strongly through holidays and our events. The Zman Hiruteinu (Time of Freedom)
event was organized in Zary, followed by Yom Ha-Shoa, Yom Ha-Zikaron and Yom Ha-Atzmaut.

On April 21st we commemorated the six million lost in the Shoah. Some members of our community participated in the March of the Living, and we believe that this difficult experience made us all much stronger.

We solemnly lit candles at the Rabbi’s flat on Meiselsa on Yom Ha-Zikaron in memory of fallen Israeli soldiers, and then tested the feeling of joy on Israel’s Independence Day here in Krakow in the celebratory atmosphere of the „Fun Fair”.

Now it is again time to direct our thoughts towards Shabbat and prepare for its happy arrival. We invite you to join us at Galicia Jewish Museum for joyous singing in a community spirit.See you at Beit Krakow | Do zobaczenia w Beit Krakow

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
01-05-2009 (Piątek | Friday), g. 19, Żydowskie Muzeum Galicia, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. |

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! | Everyone is welcome!

Hawdala na Meiselsa | Havdalah on Meiselsa
25-04-2009 (Sobota | Saturday), g. 20:00, ul. Meiselsa

Zapraszamy na symboliczne pożegnanie Szabatu z winem, ciastkami i w dobrym towarzystwie. Jesteśmy otwarci na ciekawe propozycje programów spędzania czasu po Havdali.|

We invite you to a symbolic farewell to Shabbat with wine, cookies and good company. We also encourage you to initiate your own post-Havdalah program.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts