Wykład na Uniwersytecie | University Lecture

Wykład na Uniwersytecie | University Lecture
14-05-2009 (Czwartek | Thurdsay), g. 17, ul. Grodzka 52

Rabin Tanya wygłosi na Uniwersytecie wykład dotyczący rozumienia  śmierci oraz rytułałów odnoszących się do okresu żałoby. Wykład potrwa 90 minut i jest otwarty dla wszystkich. |

Rabbi Tanya will give a lecture at the Jagiellonian University relating to the meaning of death in Judaism and the practices surrounding the grieving process. The lecture will last for 90 minutes. Wre invite you all to attend!

Podobne Wpisy | Related posts