Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
05-06-2009 (Piątek| Friday), g. 19:00, ul. Dajwór 18.

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. |

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts