Szana Tova | שנה טובה

W imieniu społeczności Beit Kraków życzymy aby nadchodzący rok był pełen inspiracji, szczęścia i piękna. Obyście byli zapisani w Księdze Życia na dobry rok. On behalf of Beit Kraków community we wish you that the upcoming year will be filled with inspiration, happiness and beauty. May you be inscribed in the Book of Life. Autorką kartki jest Hanna Kossowska | The author of the card is Hanna Kossowska

Read More

Taszlich | Tashlich

9-09-2010 (Czwartek | Thursday), g. 18:00,  spotkanie pod Meiselsa 4 Zapraszamy na Taszlich, symboliczne oczyszczenie z grzechów. Spotykamy się o 18.00, na ul. Meiselsa pod numerem 4 i wspólnie przejdziemy nad Wisłę, gdzie odbędzie się specjalna ceremonia. | Join us for Tashlich, a symbolic casting off of sins. We will meet at 6pm at Meiselsa 4 and walk together towards the river where the ceremony will take place. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Erew Rosz Haszana

8-09-2010 (Środa | Wednesday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Serdecznie zapraszamy na noworoczne nabożeństwo Erew Rosz Haszana w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie cisza przeszłości i głosy teraźniejszości tworzą melodię przyszłości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal. | Let’s welcome the New Year with an Erev Rosh Hashana service in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the silence of the past and the sound of the present form the melody of the future. The service will be lead by Rabbi Tanya Segal. Otwórzmy wspólnie…

Read More