Erew Rosz Haszana

8-09-2010 (Środa | Wednesday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Serdecznie zapraszamy na noworoczne nabożeństwo Erew Rosz Haszana w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie cisza przeszłości i głosy teraźniejszości tworzą melodię przyszłości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal. |

Let’s welcome the New Year with an Erev Rosh Hashana service in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the silence of the past and the sound of the present form the melody of the future. The service will be lead by Rabbi Tanya Segal.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.

Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts