Jom Kipur | Yom Kippur

18-09-2010 (Sobota | Saturday), g. 10:30, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na świąteczne nabożeństwo poranne oraz wspólne studiowanie, które rozpoczniemy o godzinie 10.30. Po popołudniowej przerwie rozpoczniemy ponownie modlitwy. Zapraszamy o 17.30 na Minchę, Jizkor i Neila. Po modlitwach zapraszamy na posiłek na zakończenie postu. Come to the morning service and study, which will commence at 10.30 am. We will recommence the prayers in the afternoon. Come at 5.30pm for Mincha, Yizkor and Neilah. After the service we will have dinner together to break the fast. Więcej informacji pod numerem: |…

Read More

Erew Jom Kipur | Erev Yom Kippur

17-09-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Nabożeństwo z okazji Jom Kipur rozpoczniemy w Żydowskim Muzeum Galicja modlitwą Kol Nidre. Tym samym rozpocznie się także post. We will begin the Yom Kippur service at the Galicia Jewish Museum with the Kol Nidre prayer. Thus we will also commence fasting. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More