Erew Jom Kipur | Erev Yom Kippur

17-09-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Nabożeństwo z okazji Jom Kipur rozpoczniemy w Żydowskim Muzeum Galicja modlitwą Kol Nidre. Tym samym rozpocznie się także post.

We will begin the Yom Kippur service at the Galicia Jewish Museum with the Kol Nidre prayer. Thus we will also commence fasting.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts