„Trzy kultury – tolerancja, akceptacja, fascynacja” | „Three cultures – tolerance, acceptance, fascination”

9-10-2010 (Sobota | Saturday), start g. 9:00, Klezmer Hois, ul. Szeroka 6 „Trzy kultury” to nowy, innowacyj program biura Jugendforummłodych działającego przy Niemieckim Towarzystwie Oświatowym w Opolu skierowany do młodzieży z trzech mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę: niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej. Celem programu jest nawiązanie wzajemnego dialogu między młodymi osobami z trzech mniejszości. Jednakże sama formuła, jak i cześć merytoryczna programu stanowi. niepowtarzalną okazję do wzajemnego poznania swoich kultur i tradycji, ukazania swojego dziedzictwa oraz do zawarcia nowych przyjaźni. Program składa się z trzech warsztatów realizowanych w różnych miastach Polski, a…

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

8-10-2010 (Piątek | Friday), g. 19:30, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. Naszymi gośćmi będą uczestnicy seminarium „Trzy kultury” oraz goście z progresywnej społeczności żydowskiej w Brukseli. | Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service…

Read More