„Trzy kultury – tolerancja, akceptacja, fascynacja” | „Three cultures – tolerance, acceptance, fascination”

9-10-2010 (Sobota | Saturday), start g. 9:00, Klezmer Hois, ul. Szeroka 6

„Trzy kultury” to nowy, innowacyj program biura Jugendforummłodych działającego przy Niemieckim Towarzystwie Oświatowym w Opolu skierowany do młodzieży z trzech mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę: niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej.

Celem programu jest nawiązanie wzajemnego dialogu między młodymi osobami z trzech mniejszości. Jednakże sama formuła, jak i cześć merytoryczna programu stanowi. niepowtarzalną okazję do wzajemnego poznania swoich kultur i tradycji, ukazania swojego dziedzictwa oraz do zawarcia nowych przyjaźni.

Program składa się z trzech warsztatów realizowanych w różnych miastach Polski, a każdy z nich poświęcony będzie innej mniejszości narodowej oraz z seminarium końcowego podsumowującego program, w którym uczestniczyć będą nie tylko jego uczestnicy, ale także przedstawiciele wszystkich trzech mniejszości, patroni honorowi, partnerzy, zaproszeni goście, media i prasa.

Forma programu została merytorycznie tak przygotowana, by nie były to tylko zwykłe wykłady, ale żeby to właśnie wszyscy jego uczestnicy brali aktywnie udział w spotkaniach. Wiele punktów programu będą przygotowywali samodzielnie, przez co program ten będzie bardziej osobisty, prawdziwy i namacalny, gdyż będzie on współtworzony przez uczestników.

Beit Kraków jest partnerem przedsięwzięcia.

9.00 – 10.00 Szacharit (nabożeństwo poranne)
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników (Magda Koralewska, Rabin Tanya Segal)
10.15 – 11.15 „Świętość w czasie wg Abrahama Joshuy Heschela”(wykład, Hanna Kossowska)
11.15 – 12.00 Nauka alfabetu hebrajskiego (warsztaty, Natalia Lech, Olga Oskierko, Damian Neć, Krzysztof Czubacki)
12.00 – 12.15 przerwa
12.15 – 13.00 Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. W 60. rocznicę powołania organizacji (prezentacja i dyskusja, Małgorzata Wołczyńska)
13.00 – 14.00 Działalność młodzieżowego klubu Beit Lubica, nauka podstawowych kroków hory (prezentacja, warsztaty taneczne, Natalia Lech, Marcin Biliński, Katarzyna Fudali, W. Jankowska)
14.00 – 14.30 spotkanie z Rabin Tanyą Segal, wspólne śpiewanie (warsztaty, Rabin Tanya Segal)
14.30 – 15.30 przerwa na obiad
15.30 – 17.30 zwiedzanie Kazimierza z przewodnikiem (Agnieszka Misina)

Podobne Wpisy | Related posts