Simchat Tora

29-09-2010 (Środa| Wednesday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Zapraszamy na obchody święta Simchat Tora, które celebruje koniec rocznego cyklu czytania Tory i rozpoczęcie nowego cyklu. Przyłącz się do radosnego świętowania oraz poznaj wymowę święta w Żydowskim Muzeum Galicja. Come celebrate Simchat Tora, which marks the end of the annual cycle of Tora readings, and a beginning of a new cycle. Join in the joyful celebration and learn about the meaning of the holiday in the Jewish Galicia Museum. Simchasthora – Happy day, celebration of Jews in a…

Read More

Jom Kipur | Yom Kippur

18-09-2010 (Sobota | Saturday), g. 10:30, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na świąteczne nabożeństwo poranne oraz wspólne studiowanie, które rozpoczniemy o godzinie 10.30. Po popołudniowej przerwie rozpoczniemy ponownie modlitwy. Zapraszamy o 17.30 na Minchę, Jizkor i Neila. Po modlitwach zapraszamy na posiłek na zakończenie postu. Come to the morning service and study, which will commence at 10.30 am. We will recommence the prayers in the afternoon. Come at 5.30pm for Mincha, Yizkor and Neilah. After the service we will have dinner together to break the fast. Więcej informacji pod numerem: |…

Read More

Erew Jom Kipur | Erev Yom Kippur

17-09-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Nabożeństwo z okazji Jom Kipur rozpoczniemy w Żydowskim Muzeum Galicja modlitwą Kol Nidre. Tym samym rozpocznie się także post. We will begin the Yom Kippur service at the Galicia Jewish Museum with the Kol Nidre prayer. Thus we will also commence fasting. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Szana Tova | שנה טובה

W imieniu społeczności Beit Kraków życzymy aby nadchodzący rok był pełen inspiracji, szczęścia i piękna. Obyście byli zapisani w Księdze Życia na dobry rok. On behalf of Beit Kraków community we wish you that the upcoming year will be filled with inspiration, happiness and beauty. May you be inscribed in the Book of Life. Autorką kartki jest Hanna Kossowska | The author of the card is Hanna Kossowska

Read More

Taszlich | Tashlich

9-09-2010 (Czwartek | Thursday), g. 18:00,  spotkanie pod Meiselsa 4 Zapraszamy na Taszlich, symboliczne oczyszczenie z grzechów. Spotykamy się o 18.00, na ul. Meiselsa pod numerem 4 i wspólnie przejdziemy nad Wisłę, gdzie odbędzie się specjalna ceremonia. | Join us for Tashlich, a symbolic casting off of sins. We will meet at 6pm at Meiselsa 4 and walk together towards the river where the ceremony will take place. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More