Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

8-10-2010 (Piątek | Friday), g. 19:30, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. Naszymi gośćmi będą uczestnicy seminarium „Trzy kultury” oraz goście z progresywnej społeczności żydowskiej w Brukseli. |

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush. We will host the participants of the „Three cultures” seminar and member of the progressive community in Brussels.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts