Kwestie wiary i zwątpienia w świetle Holokaustu | Questions of faith raised by the Holocaust

18.03.2011 (PIĄTEK  | FRIDAY), 10:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18  [WYKŁAD | LECTURE]

Rabin Tanya wygłosi wykład dla grupy studentów i ich opiekunów z Iona College w Nowym Jorku.

Rabbi Tanya will give a lecture for students and their professors from Iona College New York.

Podobne Wpisy | Related posts