Wprowadzenie do Judaizmu [2. edycja] | Introduction to Judaism [2nd edition]

09-03-2011 (Środa | Wednesday), g. 17:00 – 19:00, Galeria Shalom, ul. Józefa 16

Zapraszamy na kolejne zajęcia drugiej edycji Wstępu do Judaizmu do Galerii Shalom. W tym tygodniu przygotowujemy się do nadchodzącego święta Purim. 

Przypominamy: dwukrotne, a nawet trzykrotne zapisanie się na kurs nie zastąpi udziału w samych zajęciach.

The next class of the second edition of the Introducion to Judaism course will take place in the Shalom Art Gallery. This week we begin preparations for Purim.

Please note: double or even tripple signing up for the course will not replace actual participation in the classes.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts