Wprowadzenie do Judaizmu | Introduction to Judaism

15.03.2011 (WTOREK  | TUESDAY) , 18:00-20:00, JCC, ul. Miodowa 24, II piętro [KURS | COURSE]

Tematem zajęć grupy zaawansowanej będzie przesłanie zawarte w Zwoju Estery (Megilat Ester). Wspólnie zastanawiać się będziemy, czy i w jaki sposób dotyczy nas samych i przekonuje myśl przewodnia tego tekstu, ta mianowicie, że zły los zawsze może – za sprawą kobiety – przemienić się w dobry.

The subject of the advanced group will be the message of the Book of Esther (Megilat Esther). Together we will discuss if and how the main theme of the text also concerns us, namely that the ill fate can – by virtue of a woman – always be turned into good.

Podobne Wpisy | Related posts