Chanuka – Pierwsza Świeczka | Channukah – First Candle

Chag Chanuka Sameach!

Zapraszamy na obchody Chanuki w Beit Kraków – wszystkie informacje w kalendarzu i pod numerem +48 510091703

Join us for the celebration of the Festival of Lights – check our calendar for details or call +48 510091703

Podobne Wpisy | Related posts