Zarezerwujcie najbliższą niedzielne popołudnie i wieczór na trzecie już urodziny Beit Kraków!

Program wieczoru pęka w szwach od interesujących propozycji artystycznych i kulinarnych. Podsumujemy miniony rok, a wraz z nim projekt Midrasz Lab, który zaowocował pięcioma współczesnymi midraszami artystycznymi. Zaprezentujemy dwa z nich w całości oraz elementy pozostałych. Mamy nadzieję, że spędzicie ten wieczór z nami!

 

CO ZAPLANOWALIŚMY:

 •  INSTALACJA:   Ukryty – Ujawniony

Instalacja w oparciu o improwiazje teatralne Mileny Kartowski na temat tekstu Księgi Estery.

 •  WYSTAWA:   „Pieśn nad Pieśniami”. Koncepcja Przestrzeni

Analiza wielowarstwowości tekstu zainspirowała Annę Zakrzewską do fotograficznych rozważań na temat przestrzeni.  

 •  PREZENTACJA:   „I szły dalej razem…”

Podsumowanie laboratorium i dyskusja na temat powstającej etiudy filmowej na podstawie księgi Rut Agnes Skrzypulec i Adama Szuścika.

 •  MUZYKA:   Midrasz Muzyczny

Kompozycje Mikołaja Trzaski na podstawie tekstu Lamentacji.

 •  WYSTAWA:   „Słowa Koheleta w Obrazach”

Wystawa malarstwa Agaty Nowak inspirowana tekstem Księgi Koheleta.

 •  SLIDESHOW:  Beit Kraków ma 3 lata

Fotograficzne podsumowanie roku.

 •  LIMUD:   Wspólne studiowanie

i dyskusja na temat celów na nadchodzący roku.

***

 

Reserve this upcoming Sunday for Beit Kraków’s third birthday!

The program of the evening is filled to the brim with interesting artistic and culinary propositions. We will summarise the year, and with it, the Midrash Lab project which resulted in five artistic modern midrashim. We will present two of them in their entirety as well as the elements of the other midrashim. We hope you will spend this night with us!

 

 WHAT HAVE WE PLANNED? 

 INSTALLATION : Hidden – Revealed

An art installation based on the theatrical imporovisations of Milena Kartowski about the Book of Esther.

 

 •  EXHIBITION:  „Song of Songs”. Concept of Space

The multi-level analysis of the text inspired Anna Zakrzewska to create a photographic reflection on the subject of space, not only in its physical dimention but also of its emotional and metaphysical aspects.

 •  PREZENTACJA:  „I szły dalej razem…”

Summary of the lab and discussion about the film midrash (in progress) of Agnes Skrzypulec and Adam Szuścik, based on the Book of Ruth.

 •  MUSIC:  Musical Midrash

Compositions of Mikołaj Trzaska inspired with the tekst of the „Book of Lamentations”.

 •  EXHIBITION:   „Words of Kohelet in Images”

The exhibition of paintings by Agata Nowak inspired by Kohelet.

 •  SLIDESHOW:   Beit Kraków is three years old.

Photographic summary of the year.

 •  LIMMUD:   Learning together

and discussion about the plans for the upcoming year.

 

Projekt Midrasz Lab powstaje dzięki wsparciu Fundacji L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora oraz American Joint Jewish Distribution Committee. | The Midrash Lab project is supported by the L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora and the American Jewish Joint Distribution Committee.

 

Podobne Wpisy | Related posts