[Tikkun Leil Szawuot | Tikkun Leyl Shavuot] „I będę ustawieznie chodził w posród was..” „והתהלכתי בתוככם…” „And I will walk among you”

JCC Kraków, ul. Miodowa 24, g. 20.30

20.30 – „Chamisza Chumszej Tora” (Rabin Tanya Segal)

22.00 – Nigun Lejl Szawuot – Kabbalat Hag  (Rabin Tanya Segal i Michał Pal’ko)

22.30 – „Maase Bereszit” – muzyczny midrasz | musical midrash (Michał Pal’ko)

Młody kompozytor podzieli się z nami swoim procesem twórczym przy tworzeniu kompozycji „Klez-ve-shit” w oparciu o fragment Tory „Bereshit Bara…”. Zaprezentuje nagranie swojej kompozycji w wykonaniu studentów z Akademii Muzycznej w Krakowie

The young composer sharing the creative process of his work  with the Tora fragment „Be-reshit Bara…”  with the presentation of the composition „Klez-ve-Shit” by the orchestra of the Music Academy of Krakow.

00.00 „Jehuda ha-Lewi o Torze ustnej.” Studiowanie fragmentu „Kuzari” | „Jehuda ha-Levi about the oral Torah” Studying of a fragment from the „Kuzari” Book (Maciej Stroinski)

01.15  „Całą drogą, którą wskazał wam Wiekuisty, Bóg wasz, postępujcie…”  (Dwarim 5:30) Midrash Aseret ha-Dibrot w odniesieniu do fragmentów w Torze  | „Ye shall walk in all the way which the Lord, your God hath commanded you” (Dvarim 5:30) Midrash Aseret ha-Dibrot in relation to the fragments in the Torah (Rabin Tanya Segal)

02.15– przerwa na posiłek | food break

03.00  „Wywędrował wtedy niejaki mąż z Beithlechem w Judei…” (Ruth 1:1) Motyw ha-halicha w Megilat Ruth – spacer nocą po Kazimierzu | „So a man from Bethlehem in Judah (…) went to live for a while in the country of Moab” Motif of ha-halicha in Megilat Ruth – a walk in Kazimierz by night (Małgorzata Stypuła, Rabin Tanya Segal) |

04.00 – Beit Midrasz Zohari: „Tora pisana i Tora ustna w Kabale” | Beit Midrash Zohari: „The written Torah and the Oral Torah in the Kabbalah” (Rabin Tanya Segal)

5.00 – przerwa na kawę | coffee brake

5.30 – Muzyczne powitanie wschodu słońca | Musical welcome of the sunrise

Podobne Wpisy | Related posts