[Polecamy] Projekcja filmu „Trembling Before G-d” i dyskusja z Rabinem Tysonem Herbergerem | [Recommended] „Trembling Before G-d” – film screening and a discussion with Rabbi Tyson Herberger

Poniedziałek | Monday, 21. maja 2012, 19:00
JCC Kraków, ul. Miodowa 24
Projekcja filmu „Trembling Before G-d” i dyskusja z Rabinem Tysonem Herbergerem

Projekcja nagradzanego filmu „Drżąc przed Bogiem” („Trembling before G-d”) dotyczącego życia gejów i lesbijek w ultraortodoksyjnej i chasydzkiej społeczności żydowskiej w USA i Izraelu. Po projekcji Rabin Tyson Herberger poprowadzi dyskusję dot. seksualności w halachicznym judaizmie.

Życie gejów i lesbijek w ortodoksyjnej społeczności żydowskiej jest ciągłą walką pomiędzy wiarą i seksualnością. Film i spotkanie z rabinem pozwolą na zastanowienie się nad modelami seksualności, o których mówi judaizm i na próbę zdiagnozowania sytuacji gejów i lesbijek wywodzących się z chasydzkiego środowiska.

Monday, May 21st 2012, 19:00
JCC Krakow, ul. Miodowa 24
„Trembling Before G-d” – film screening and a discussion with Rabbi Tyson Herberger


Screening of international award winning film „Trembling Before G-d”, a documentary on the life of gay and lesbian Jews living in an ultra-orthodox, Hassidic community. After the film Rabbi Tyson Herberger will lead a discussion on sexuality in Halachic Judaism.
The life of gay and lesbian Jews in an orthodox Jewish community is a constant battle between faith and sexuality. The movie as well as the meeting with a rabbi will allow us to discuss different models of sexuality that are described by Judaism and an attempt to diagnose the situation of gays and lesbians that originate from a Hassidic community.

Podobne Wpisy | Related posts