Program Beit Kraków podczas 22. Festiwalu Kultury Żydowskiej | Beit Kraków events during the 22st Jewish Culture Festival in Kraków

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – w tym roku z naszym udziałem jakby znajomy ale nieco inny. Z przyjemnością prezentujemy wam najbogatszy dotychczas program wydarzeń, obfity w premierowe wydarzenia. Zaprezentujemy m.in. pierwszą oficjalną odsłonę Muzycznego Szabatu, projektu, który planujemy wprowadzić na stałę do naszego harmonogramu. Serdecznie zapraszamy też na spotkania z naszymi młodymi artystami, którzy zaprezentują współczesne midrasze artystyczne, powstałe w ciągu roku w ramach projektu Midrasz Lab, podczas instalacji Five (P)Arts. Gwiazdą oraz naszym specjalnym gościem w tym roku jest  Rina Schenfeld, legenda światowej sceny tanecznej, którą będziemy mieli okazję podziwiać w spektaklu „Zatańczyć z Chopinem w Galicji” oraz lepiej poznać podczas warsztatów oraz wykładu.

Wszystkie bieżące informacje o festiwalowych newsach będziemy zamieszczać na stronie www.beitkrakow.org oraz na facebooku.

The Jewish Culture Festival in Krakow – this year with our participation sems familiar and yet different.  It is with great pleasure we present to you the most varied yet program of events, rich in premieres.   We will present the first official edition of the Musical Shabbat, a project we plan to incorporate permanently into our schedule throughout the year. We also cordially invite for other encounters with our young artists, who will present their modern art midrashim, created as part of the Midrash Lab project, during the Five (P)Arts installation. Our star and spectacular guest this year is Rina Schenfeld – a legend of the world dance scene, who we will have the pleasure of seeing in the performance „To dance with Chopin in Galicia” and to get to know better during a lecture and a workshop.

All up-to-date information and festival news will be available at our website www.beitkrakow.org and our facebook. See you at the festival!

 


[asection title=”29 czerwca (Piątek) godz. 20:30 – 22:00 | June 29th (Friday) at 8:30 pm – 22:00 pm”]

Muzyczny Szabat  | Musical Shabbat (Reform Service)

Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja. Szabat z udziałem  Michała Pal’ko ( Mojše Band) poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin w Polsce.

  •  Rabin Tanya Segal (wokal, gitara)
  • Michal  Paľko (wokal, flet, tarbuka)

Wstęp wolny; w języku polskim, angielskim i hebrajskim

Let’s welcome Shabbat in the unique space of the Galicja Jewish Museum. The service will be led by Rabbi Tanya Segal, first female Rabbi in Poland, with participation of Michal Pal’ko (Mojše Band)

  • Rabbi Tanya Segal (vocals, guitar)
  • Michal Paľko (flutes, tarbuka, vocals)

Free admission; in Hebrew, Polish and English

Więcej informacji: | More information at510 091 703, kontakt@beitkrakow.org

shabbat_poster
sztetl004_szabatgjm_rabin_tanya_segal
musical_shabbat

[asection_end][asection title=”4 lipca (Środa) godz. 14.00 – 15.30 | July 4th (Wednesday) at 2:00 pm – 3:30 pm”]

Wykład: Tradycja i współczesność – postępowa społeczność żydowska w KrakowieRabbi Tanyi Segal | Lecture: Tradition and Modernity – The Progressive Jewish Community in Kraków, Rabbi Tanya Segal

Podczas prelekcji rabin Segal przybliży funkcjonowanie żydowskiego ruchu postępowego w Polsce od jego narodzin w XIX wieku aż po dziś dzień. Zaprezentuje działalość Beit Kraków – pierwszej postępowej społeczności żydowskiej w południowej Polsce po 65 letniej pustce spowodowanej Shoah i komunizmem, oraz jej wkład do współczesnej sztuki żydowskiej w Polsce. Rabin Tanya zaprasza do dyskusji na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości społeczności żydowskiej w Polsce.

Wstęp wolny; w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

During the lecture, rabbi Segal will present an overview of the Jewish progressive (reform) movement in Poland, from its inception in the XIXth century to this day. She will present the activity of Beit Krakow – the first progressive community established in southern Poland, after the 65-year vacuum created by the Shoah and Communist Rule – and its contribution to modern Jewish art in Poland. Rabbi Tanya will welcome a discussion about the past, the present and the future of the Jewish community in Poland.

Free admission; in English with Polish translation.

rabbi_tanya

[asection_end][asection title=”5 lipca (Czwartek) godz. 17:00 – 18:30 | July 4th (Thursday) at 5:00 pm – 6:30 pm”]

Teatr Midraszowy: „5ztuka” | Midrash theatre: Five (P)Arts

Instalacja artystyczna: teatr, malarstwo, fotografia, film, muzyka. Młodzi artyści interpretują tradycyjne teksty zbioru pięciu Megilot (Pieśn nad Pieśniami, Księga Ruth, Lamentacje, Kohelet, Księga Estery). Prezentowane współczesne midrasze artystyczne powstały w ramach rocznego projektu Midrasz Lab,   z gościnnym udziałem Mikołaja Trzaski.

Wykonawcy: Teatr Midraszowy, Kraków

W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski)

*Bilety: 30 zł, 20 zł (ulgowy) do nabycia w Żydowskim Muzeum Galicja

Art installation: Drama, Graphic Arts, Photography, Film, Music. Young artists interpret the ancient texts of the five Megillot (Song of Songs, Book of Ruth, Lamentations, Kohelet, Book of Esther). Presentation of the Midrash Lab project that took place during 2011, with the guest participation of Mikołaj Trzaska. 

Performers: Midrash Theatre, Kraków

In Polish (with English text available)

*Tickets: 30 PLN/20 PLN available at Galicia Jewish Museum.

rabbi_tanya

TWÓRCY / CREATED BY

INTERPRETACJA (WSPÓŁCZESNE MIDRASZE) / ART MIDRASHIM (INTERPRETATION)

Malarska / Agata Nowak / Painting
Muzyczna / prezentacja kompozycji Mikołaja Trzaski / Music
Aktorska / Agnieszka Bała / Drama
Filmowa / Agnes Skrzypulec-Frankel, Adam Szuścik / Film
Fotograficzna / Anna Zakrzewska / Photo

 

Scenografia / Agata Nowak, Piotr Zachara / Set decoration
Światła / Cez Marzec / Lights
Produkcja / Midrash Theatre / Production

Projekt powstaje dzięki wsparciu L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora | Project supported by the L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora

[asection_end][asection title=”5 lipca (Czwartek) godz. 20.30 – 21.30 | July 5th (Thursday) at 8:30 pm – 9:30 pm”]

Teatr Midraszowy: Tajemnice mojej babci | Midrash Theatre: Mysteries of My Grandma

Spektakl „Tajemnice mojej babci”, w reżyserii Rabin Tanyi Segal, został oparty na prawdziwych historiach o poszukiwaniu tożsamości, fragmentach Księgi Zoharu oraz interakcji z wystawą „Śladami pamięci” (Żydowskie Muzeum Galicja). Dwie aktorki – dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko-żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień.

Wykonawcy: Teatr Midraszowy Kraków

 W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski)

*Bilety: 30 zł, 20 zł (ulgowy) dostępne w Żydowskim Muzeum Galicja

 

The play  Mysteries of My Grandma, directed by Rabbi Tanya Segal, is based on true stories about the search for identity, incorporating fragments from the Book of Zohar and interacting with the exhibition Traces of Memory of the Galicia Jewish Museum. The play stars two actresses portraying two identities belonging to the same person, each trying to deal with the complexity of a Polish-Jewish reality that flows from their memories.
Performers: Midrash Theatre, Kraków

In Polish (with English text available)

*Tickets: 30 PLN/20 PLN available at Galicia Jewish Museum are available only in the Galicia Jewish Museum

mysteries

[asection_end][asection title=”6 lipca (Piątek) godz. 18.30 – 19.30 | July 5th (Friday) at 6:30 pm – 7:30 pm”]

Teatr Midraszowy: Zatańczyć z Chopinem w Galicji (Rina Schenfeld) | Midrash TheatreTo dance with Chopin in Galicia (Rina Schenfeld)

Wielowymiarowa podróż łącząca sztukę tańca, muzyki, multimedów, poezji i cieni. Rina Schenfeld, której oboje rodzice pochodzą z Polski, jest prawdziwą legendą izraelskiej sceny muzycznej. Spektakl „Zatańczyć z Chopinem w Galicji” to specjalna wersja multimedialnego przedstawienia „Rokdim Chopin” (Tańcząc Chopina) stworzonego przez Rinę Schenfeld z okazji 50-lecia na scenie. Rina Schenfeld tańczy w różnych przestrzeniach i lokalizacjach – wśród nich także w pięknej scenerii Morza Martwego – aby wydobyć głębie ruchu i odkryć miriadę uczuć, koncepcji, obrazów, iluzji, ballad, walców, sararband i partytur. Spektakl oparty na ponadczasowej muzyce Chopina i Bacha oraz wierszach napisanych przez samą artystkę, wzbogaca taniec rytmem myśli i melodii.

W tym roku przedstawienie odbędzie się w scenerii wystawy „Śladami Pamięci” znajdującej się w Żydowskim Muzeum Galicja. Zestawienie obrazów ukazujących bolesne wspomnienia żydowskiej historii w Polsce, muzyki najpopularniejszego polskiego kompozytora i własne wrażniwosći artystki otworzy przed publicznością jeszcze kolejne drzwi do pytań o własną tożsamość.

 

Wykonawcy: Rina Schenfeld, Lilach Raz (Teatr Tańca Riny Schenfeld)

Produkcja: Teatr Midraszowy, Kraków

W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski)

Bilety: 50 zł, 30 zł (ulgowy) dostępne tylko w Żydowskim Muzeum Galicja

 

A multi-dimensional journey combining the art of dancing, music, video, poems and shadows.
Rina Schenfeld, whose parents are from Poland, is a true legend of the Israeli dance scene. „Dancing with Chopin in Galicia” is unique version of a multimedia dance performance „Rokdim Chopin” created by Rina Schenfeld for the celebration of 50 years of her dance. Rina Schenfeld dances in different spaces and locations, among them the wonderful landscape of the dead sea, in an effort to get deeper into human movement and explore varied feelings, ideas and images, fantasies, ballades, walses, sararbande & partitas based on the ever lasting music of chopin & bach and poems written by Rina herself over the years, enriches the dance with rhythms thoughts & melodies.

This time the performance will take place in the Galicia Jewish Museum, in the context of the „Traces of memory” exhibition. The juxtaposion of the exhibition presenting the difficult memories of the Jewish history in Poland, the music of this most famous Polish composer and the artists own sensitivity will bring to the audience the additional layer of meaning and questions of identity.

Performers: Rina Schenfeld, Lilach Raz (Dance Theatre of Rina Schenfeld, Israel)
Production: Midrash Theatre, Krakow

In Polish (with English text available)

Tickets: 50 PLN (general), 30 PLN (concessions);  are available only in the Galicia Jewish Museum

poster
ambasada_logo

Projekt wspierany przez Ambasade Izraela w Polsce | Supported by the Embassy of Israel in Poland

[asection_end][asection title=”6 lipca (Piątek) godz. 20.30 – 22.00 | July 6th (Friday) at 8:30 pm – 10:00 pm”]

Muzyczny Szabat  | Musical Shabbat (Reform Service)

Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja. Szabat z udziałem Mojše Band poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin w Polsce. Mojše Band specjalizuje sie interpretowaniu XVIw żydowskiej muzyki rozrywkowej przy wykorzystaniu współczesnych stylów muzycznych całego świata. Będzie to pierwsza odsłona rozpoczynającego się projektu pt. Muzyczny Szabat.

Rabin Tanya Segal (wokal, gitara) oraz Mojše Band w składzie: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), František Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Lukasz Labusga (tuba, wokal, zabawki rytmiczne)

Wstęp wolny; Wydarzenie w języku polskim, angielskim i hebrajskim

Rezerwacje i informacje: +48 510 091 703

Lets welcome Shabbat in the unique space of the Galicja Jewish Musuem. The service will be lead by Rabbi Tanya Segal, first woman rabbi in Poland, with participation of the Mojše Band. The band specializes in interpreting the XVIth century Jewish popular music with the use of current musical styles from all over the world. It will be the first edition of the Musical Shabbat project, which is about to start.

Rabin Tanya Segal (vocals, guitar) and The Mojše Band: Michal Paľko (cimbalon, vocals, furulya), František Kubiš (accordion, vocals, rhythmical toys), Lukasz Labusga (tuba, vocal, rhythmical toys)

Free admission; Event in Hebrew, Polish and English

 Reservations and information: +48 510 091 703 

 

rabbi_tanya

[asection_end][asection title=”8 lipca (Niedziela) godz. 13.30 – 17.00 | July 8th (Sunday) at 1:30 pm – 5:00 pm”]

Warsztaty taneczne z Riną Schenfeld | Dance masterclass with Rina Schenfeld
Rina Schenfeld – legenda światowej sceny tanecznej, tancerka i choreografka. Współpracowała z największymi ikonami tańca współczesnego, w tym z Marthą Graham oraz Piną Bausch.

Zajęcia prowadzone przez Rinę oparte są na nowatorskim podejściu do pracy z obiektami. Jej technika pokazuje, jak pracując z obiektem możemy stworzyć nowy język tańca współczesnego. Uświadamia jak interakcja z przedmiotem może wpłynąć na nasze ciało, ruch, balans oraz ekspresję. Zajęcia łączą technikę tańca współczesnego z elementami tańca klasycznego.

Udział w warsztatach: 69 PLN (studenci 59 PLN)

Udział w warsztatach umożliwia kupno ulgowych biletów na spektakl Riny Schenfeld pt. “Zatańczyć z Chopinem w Galicji”, który odbędzie się 6 lipca (piątek), podczas 22. Festiwalu Kutlry Żydowskiej w Krakowie.
Projekt jest wspierany przez Ambasadę Izraela w Warszawie
Dziękujemy Cafe Młynek za wsparcie przy organizacji wydarzenia

 

Rina Schenfeld – a legend of the world dance scene, dancer and choreographer. Cooperated with the most prominent icons of the modern dance, such as Martha Graham and Pina Bausch.

The class lead by Rina will be based on a innovative approach of working with objects. Her technique shows how by working with an object we can create a new idiom of the modern dance. She teaches how through interaction with an object we can become more aware of our bodies, balance and our artistic expression. The class will combine the technique od the modern dance with elements of the classic dance.

Participation: 69 PLN (comission 59 PLN)

Information and subscription: office@beitkrakow.org+48 666 924 999www.beitkrakow.org

The participation in the workshop entitles to a purchase of the ticket to the performance „To dance with Chopin in Galicia” at a reduced price
The event is supported by the Isreali Embassy in Poland
We would like to thank Cafe Młynek for all their help in organizing this event

rabbi_tanya

[asection_end]

[accordion_end]

Podobne Wpisy | Related posts