Wielkie Święta (Jamim Noraim) w Beit Krakow | High Holidays (Yamim Noraim) in Beit Krakow

ZAPRASZAMY NA WIELKIE ŚWIĘTA DO BEIT KRAKOW | JOIN US FOR THIS COMING HIGH HOLIDAY SEASON

Oby nadchodzący rok był rokiem odnowy, pozytywnych zmian i duchowego wzrostu – dla nas, dla naszej społeczności i dla całego Izraela – i oby stał pod znakiem aktywnego zaangażowania we wprowadzanie tych zmian. Szana Towa!

Chętnych do udziału we wspólnym Sederze Rosz HaSzana 5 września w Cafe Młynek prosimy o wysyłanie zgłoszeń na kontakt@beitkrakow.org nie później niż do 1 września.

Cena kolacji: 50 zł (ulgowy/członkowie), 70 zł (pozostali).

Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o dokonywanie wpłat na:

Tytuł przelewu:  Darowizna – Seder Rosz haSzana

Stowarzyszenie Beit Kraków
ul. Augustiańska 4/26
31-064 Kraków
92114010810000218352001008
Bre Bank S.A.

***

May the coming year be the year of renewal, positive changes and spiritual growth – for us, our communities and the whole nation of Israel – and may we be the active participants in bringing about this change. Shana Tova!

If you would like to participate in the communal Rosh Hashana seder at Cafe Mlynek on September 5th, please let us know no later than September 1st at kontakt@beitkrakow.org.
Dinner is priced at: 50PLN (members and concessions), 70PLN (others).

After receiving confitrmation of the reservations please make a transfer to:

Transfer Title: Donation – Seder Rosh haShanah

Stowarzyszenie Beit Kraków
ul. Augustiańska 4/26
31-064 Kraków
92114010810000218352001008
Bre Bank S.A.

***

GODZINY NABOŻEŃSTW | HOLIDAY SCHEDULE

erew rosz ha’szana erev rosh ha’shanah
4 września 2013 (środa) g. 19.00 | September 4th (Wednesday) 7.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

szacharit rosz ha’szana shacharit rosh ha’shanah

5 września 2013 (czwartek) g. 10.00 | September 5th (Thrusday) 10.00 a.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

taszlich tashlich

5 września 2013 (czwartek) g. 17.30 | September 5th (Thrusday) 5.30 p.m.
 ul. Meiselsa 4 | Meiselsa Street 4

seder rosz ha’szana seder rosh ha’shanah

5 września 2013 (czwartek) g. 18.30 | September 5th (Thrusday) 6.30 p.m.
Cafe Młynek, Plac Wolnica 7
Cena Kolacji: 50zł (ulgowy/członkowie) 70zł (pozostali)

szabat szuwa shabbat shuvah

6 września 2013 (piątek) g. 19.00 | September 6th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szacharit szabat szuwa shacharit shabbat shuvah

7 września 2013 (sobota) g. 10.30 | September 7th (Saturday) 10.30 a.m.
JCC West (ul. Izaaka 5) | JCC West (Izaaka st. 5)

Kol Nidre | Kol Nidre

13 września 2013 (piątek) g. 19.00 | September 13th (Friday) 7.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

szacharit jom kippur shacharit yom kippur

14 września 2013 (sobota) g. 10.30 | September 14th (Saturday) 10.30 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

neila  neila

14 września 2013 (sobota) g. 18.00 | September 14th (Friday) 6.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

Podobne Wpisy | Related posts