Postępowy Seder Pesach 5774 | Progressive Pesach Seder 5774

Zapraszamy na Seder – Ceny i informacje na temat rezerwacji poniżej. | Join us for the Seder – please find the prices and reservation information below.

Poster (2)

 

14.04.2014 (PONIEDZIAŁEK | MONDAY), g. 19.30 

Seder Pesach | Pesach Seder
Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicia Jewish Museum, Dajwór Street 18

[english below]

Szczegóły i Rezerwacje: kontakt@beitkrakow.org+48 510 091 703 

Cena za Kolację Sederową:

 • Członkowie Beit Kraków:
  • 50zł – uczniowie i studenci,
  • 60zł – pozostali,
  • prosimy o kontakt z biurem w celu ustalenia cen dla par/rodzin.
 • Pozostałe Osoby: 90zł

Prosimy o dokonywanie rezerwacji w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2014.

Goście proszeni są o dokonywanie wpłat dopiero po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem:

Tytuł Przelewu:  Darowizna – Seder Pesach

Stowarzyszenie Beit Kraków
ul. Augustiańska 4/26
31-064 Kraków
92114010810000218352001008
Bre Bank S.A.

————————————————————————–

Details & Reservations: kontakt@beitkrakow.org, + 48 510 091 703

Prices for the Seder:

 • For Beit Kraków Members:
  • 50zł – students,
  • 60zł – others
  • please contact us individually regarding the rates for coulples/families.
 • Non-members: 90zł

 Please make your reservations by Friday, April 12, 2014..

Upon receiving a confirmation of your place in the Seder, please make payments by wire transfer according to the instructions below, 

Transfer title:  Seder Pesach – Donation
To: Stowarzyszenie Beit Kraków
Address: ul. Augustiańska 4/26, 31-064 Kraków
Account number: 92114010810000218352001008
Bank name: Bre Bank S.A.

Podobne Wpisy | Related posts