Szabat Chazon i Tisza B’Aw 5774 | Shabbat Chazon and Tisha B’Av 5774

szabat szalom

[english below]

Tisha B’Aw – „post piątego (miesiąca)” wspomniany w księdze  Zacharjasza, upamiętniający zniszczenie (ale i dający nadzieję odnowy), co roku mobilizuje nas duchowo i intelektualnie do refleksji nad aktualnością jego przesłania. A być może w tym roku, z uwagi na trwający konflikt militarny na Bliskim Wschodzie i tuż za naszą wschodnią granicą, Tisza B’Aw powinien być nam szczególnie bliski. Zapraszamy na wspólne czytanie Eicha (Księgi Lamentacji) w najbliższy poniedziałek (4.08) do Żydowskiego Muzeum Galicia o godzinie 19.30. Obchody Tisza B’Aw rozpoczniemy refleksją nad kinot(lamentacjami) w literaturze polskiej.  Będziemy mieli także sposobność doświadczenia formy lamentacji w muzyce. Solową interpretację kompozycji Belu Vavrinca na cymbały – opartej na płaczu żydowskych mieszkaniek Szatmaru w dwudziestych latach XX wieku – wykona dla nas Michal Pal’ko.

Zapraszamy również na najbliższy Szabat – Szabat Chazon w Beit Kraków.

 

shabbat shalom

Tisha B’Aw – „the fast of the fifth (month)” mentioned in the Book of Zechariah, commemorating the destruction (but also giving hope for Renewal), challenges us intellectually and spiritually every year. Reflecting on the meaning of Tisha B’Av in the light of the conflicts in the Middle East and beyond our Eastern boarder, we are faced with its special relevance this year. Join us on this coming Monday, August 4th, at 7.30pm in the Galicia Jewish Museum for communal reading of Eikha (the Book of Lamentations). We will start the evening with a study of the meaning of kinot (lamentations) in Polish literature with Rabbi Tanya. We will also have an opportunity to experience a musical form of lamentations. The solo interpretation of Belu Vavrinca composition – based on lamentations of Jewish women in Szatmar in the 1920s – will be performed on cimbalom by Michal Pal’ko. 

Please join us also for the upcoming Shabbat – Shabbat Chazon at Beit Krakow.

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events
stripped-bar-02.jpg

 

szabat chazon | shabbat chazon

1 sierpnia 2014 (piątek) g. 19.30 | August 1st (Friday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

szacharit | shacharit

2 sierpnia 2014 (sobota) g. 10.30 | August 2nd (Saturday) 10.30 a.m.
będzie ogłoszone  | will be announced
 

Tisza B’Aw | Tisha B’Av

4 sierpnia 2014 (poniedziałek) g. 19.30 | August 4th (Monday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

Podobne Wpisy | Related posts