Limud Keszet i długie jesienne popołudnia | Limud Keszet and long autumn afternoons

szalom czytelnicy

W tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwo Szabatowe do Hotelu Boss w Warszawie, które podczas Limud Keszet Polska, wraz z Rabinem Stasem Wojciechowiczem poprowadzi Rabin Tanya Segal. Już cieszymy się na wspólne limudowe spotkania, chwile i wykłady.
 
A dla tych, którzy zostają w Krakowie, też mamy propozycję na jesienne popołudnia – koncert zespółu Mojše Band w Synagodze Starej z Okazji Dnia Drzwi Otwartych Krakowskich Muzeów.
 
Więcej informacji o organizowanych i polecanych przez nas wydarzeniach poniżej. 

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!
 

shalom readers

This week we hope you will join us for Kabbalat Shabbat in the Boss Hotel in Warsaw, led together by Rabbi Tanya Segal and Rabbi Stas Wojciechowicz during the annual Limud Keszet Poland conference. We look forward to seeing you and learning with you at Limud!
 
And for those who remain in Krakow we have other interesting propositions for long winter afternoons – the concert of Mojše Band in the Old Synagogue as part of the Open Days of Krakow Museums.
 
Please find more information about recommended and upcoming events below.

Shabbat shalom and see you at Beit Krakow!

www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

Szabat na Limudzie w Warszawie | Shabbat at Limud Keszet in Warsaw

21 listopada 2014 (piątek) g. 17.30 | November 21st (Friday) 5.30 p.m.
Hotel Boss (ul. Żwanowiecka 20, Warszawa) | 
Hotel Boss (Żwanowiecka St. 20, Warszawa)

 
 
 

Wykład (@Limud) : Król Dawid, królowa Batszeba i Abiszag z Szunem Czy na rycinach z XVIII w. (i starszych) na pewno są Żydzi? | 
Lecture (@Limud): King David, Bathseba and Abishag the Shunammite. Are images of Jews on the 18th century prints for sure presenting Jews?
— prowadzenie: Magda Koralewska

23 listopada 2014 (niedziela) g. 9.15 | November 23rd (Sunday) 9.15 a.m.
Hotel Boss (ul. Żwanowiecka 20, Warszawa) | 
Hotel Boss (Żwanowiecka St. 20, Warszawa)

 

 

Od schyłku średniowiecza do ery nowożytnej (XV-XVIII w.) powstało w Europie wiele tysięcy rycin. Ponad 1/4 dotyczy tematyki starożytnych dziejów Żydów, a dokładniej mówiąc opisanych w biblii hebrajskiej wielkich religijnych i politycznych wydarzeń, wybitnych postaci, wizerunków obiektów i miejsc. Niektóre z tych motywów podejmowane były – często nawet przez największych twórców epoki – częściej niż wielokrotnie. Mezzotinta zatytułowana Król Dawid, królowa Batszeba i Abiszag z Szunem, wykonana w XVIII wieku (wg obrazu van der Werffa) przez Richarda Earloma przedstawia wątek dziejów biblijnych cieszący się może nieco mniejszym zainteresowaniem twórców niż na przykład historia Adama i Ewy. Co bynajmniej nie przeszkadza by uznać ją za świadectwo żywej obecności tradycji par excellence żydowskiej w świecie – bądź co bądź – chrześcijańskiej kultury zachodnioeuropejskiej. I zadać pytanie: dlaczego tak było?

 
 

Koncert zespołu Mojše Band w ramach Dnia Drzwi Otwartych Krakowskich Muzeów | 
Mojše Band concert during Day of Open Door in Krakow Museums

23 listopada 2014 (niedziela) g. 17.00 | November 23rd (Sunday) 5.00 p.m.
Stara Synagoga (ul. Szeroka 24) | The Old Synagogue (Szeroka st. 24)
 
 
 

Frymografia w Trzecim Oku | Frymografia at Trzecie Oko

wystawa do 6 grudnia 2014 | 
exhibition open until December 6th 2014
Galeria Trzecie Oko (ul. Boheńska 5) | Trzecie Oko Gallery (Boheńska st. 5)
 

 

„Niewinnych fotografii nie ma. Kadr z rodzinnego albumu, reporterskie zdjęcie czy pejzaż – wszystkie pozostawiają ślad. Jest nim nie tylko obraz, ale zawarta w nim relacja fotografującego z tematem. Obojętna lub bardzo wyraźna. Zawsze jednak w kadrze istniejąca. Warto zastanowić się więc – zanim wyzwolimy migawkę – nad przyczyną i skutkiem fotografowania, warto zrewidować własne intencje. Bo fotografia nie tylko dokumentuje. Ale porządkuje świat i go ocenia. Definiując otoczenie, określa nas samych.”

Bogdan Frymorgen to jeden z najciekawszych i najbardziej wymownych twórców współczesnej fotografii. Odczytując rzeczywistość zapisuje ją nie tylko wizualnie, ale i słownie. Choć nigdy dosłownie. Na czarno-białych kadrach Frymografii utrwala wyczekane chwile. Nie wymagające właściwie autorskiego komentarza. A jednak refleksja Frymorgena staje się ich integralną częścią. Obraz i słowa odkrywają się wzajemnie, uzupełniają przestrzenie, budują piramidę znaczeń. W kadrze i poza nim. I gdzieś w dialogu między słowem a obrazem, tworzy się przestrzeń na refleksję o sensie prawdziwego fotografowania, o jego unikalności i potrzebie w czasach, gdy zdjęcia robi każdy i praktycznie wszystkim.

Krakowska wystawa «Frymografia w Trzecim Oku» jest pierwszą odsłoną fotobloga w przestrzeni publicznej.

Bogdan Frymorgen – dziennikarz, fotograf, kurator. Były pracownik BBC World Service. Obecnie brytyjski korespondent Radia RMF FM. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zasiada w radzie Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Autor kilku publikacji, wystaw fotograficznych i bloga „Frymografia”.

Więcej: http://trzecieoko.com/portfolio/bogdan-frymorgen-frymografia-trzecim-oku/

Podobne Wpisy | Related posts