Chanuka 5776 z Beit Kraków

[ PROGRAM CHANUKOWY PONIŻEJ | FOR HANUKKAH SCHEDULE PLEASE SEE BELOW ]

 

„Każdy człowiek musi pojąć i zrozumieć,
że płonie w nim świeca.
I że niczyja świeca nie jest podobna do świecy drugiego,
ani też nie ma człowieka, któryby tej świecy nie miał.
Każdy musi pojąć i zrozumieć,
że jego zadaniem jest starać się aby światlo tej świecy było widoczne dla wszystkich.
I rozpalać to światło aż stanie się wielkim płomieniem,
i rozświetli cały świat.”

 

„Orot” – Raw Kook

„Everyone must know and understand
that within burns a candle.
There is no one’s candle like his/her fellow’s
and no one lacks their own candle.
Everyone must know and understand
that it is their task to work to reveal the light of that candle in the public realm.
And to ignite it until it is a great flame,
and to illuminate the whole world.”

  „Orot” – Rav Kook  צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוכו דולק נר
ואין נרו שלו כנר חברו
ואין לך איש שאין לו נר
צריך הוא לגלות את האור
אור נרו ברבים
להדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את העולם כולו

 

אורות
הראי”ה קוק

[english below]

Na nadchodzącą Chanukę przygotowaliśmy tradycyjnie bardzo różnorodną ofertę. Będącą odbiciem różnych blasków i aspektów codziennego życia naszej społeczności. Każdy z tych małych płomieni: duchowość, edukacja, społeczność, kultura, sztuka, tradycja etc jest nieodłączną częścią chanukowego światła. Każdy jest równie istotny. Dlatego mamy nadzieję, że będziecie z nami każdego wieczoru i że wspólnie ponownie zapalimy światło Chanuki w Krakowie.

Zapraszamy na Chanukę z Beit Kraków!

Szabat Szalom we-Chag Sameach !

 

Join us for Channukah at Beit Kraków!

For upcoming Festival of Lights we have prepared as always a very diverse offer. Which is a reflection of all the different flames that make up the everyday life of our community: spirituality, education, community, art & culture, tradition etc. Each of them is an integral part of chanukkah light. Each is equally important. Therefore we hope you will spend each night with us and help us rekindle the light of Channukah in Krakow.

Shabat Shalom ve-Hag Sameach!

 

chanuka w Beit Kraków | chanukkah at Beit Krakówstripped-bar-02.jpg

 

pierwsza świeczka  | first candle

Rozpoczniemy od zapalenia świateł Chanuki w naszej ulubionej Galerii Szalom | We wil start by lighting Channukah lights at our favourite art gallery – Galeria Szalom

6 grudnia 2015 (niedziela) g. 16.30 |
December 6th (Sunday), 4.30 p.m.
Galeria Szalom (ul. Józefa 16) | (Józefa St. 16)

 

druga świeczka  | druga candle

Będziemy świętować w prywatnych domach |
We will celebrate the second day of Channukah in our private homes
 

7 grudnia 2015 (poniedziałek)
December 7th (Monday)
zaproszenia indywidualne |
by invitation only

 

trzecia świeczka  | third candle

Trzecią świeczke zapalimy z naszymi uczestnikami Wstępu do Judaizmu  |
The Third Candle we will light with our Introduction to Judaism students 
 

8 grudnia 2015 (wtorek) g.19.00
December 8th (Tuesday) 7.00 p.m.
ul. Dajwór 14/16 | 
Dajwór St. 14/16

czwarta świeczka  | fourth candle

Zapalimy świecę chanukową przy bimie Synagogi Starej w Tarnowie We will light the Channukah candle at the bima of The Old Synagogue in Tarnów
 

9 grudnia 2015 (środa), g.17.00 |
December 9th (Wednesday), 5.00 p.m.
Bima Starej Synagogi w Tarnowie
ul. Żydowska, Tarnów

 

piąta świeczka  | fifth candle

Piąty dzień Chanuki rozpoczniemy od zapalenia Chanukiji w Muzeum Galicja przed rozpoczęciem Przedstawienia Samotne Tango Wiery Gran  | 
We will begin the fifth day of Channukah by lighting the candles in the Galicia Jewish Museum, prior to the performance of The Lonely Tango of Vera Gran
 

10 grudnia 2015 (czwartek) g.19.00 |
December 10th (Thrusday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
Rezerwacja Biletów >>

 

szósta świeczka  | sixth candle

Szósty dzień Chanuki rozpoczniemy od zapalenia Chanukiji w Muzeum Galicja przed rozpoczęciem Kabalat Szabat  | 
We will begin the fifthday of Channukah by lighting the Channukiah in the Galicia Jewish Museum before the beginning of Kabbalat Shabbat
 

11 grudnia 2015 (piątek) 6.45 |
December 11th (Friday) 6.45 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

siódma świeczka  | seventh candle

Zapalimy świece Chanukowe podczas Hawdali w Cafe Młynek! | We will light Channukah canldes during Havdalah in Cafe Młynek!
 

12 grudnia 2015 (sobota) g.18.00 |
December 12th (Saturday) 6.00 p.m.
Cafe Młynek (pl. Wolnica 7) | 
Cafe Młynek (Wolnica sq. 7)

ósma świeczka  | eight candle

Ósmą świeczkę zapalimy w Żydowskim Muzeum Galicja przed rozpoczęciem przedstawienia muzycznego „Jankiele”  | The eight Channukah candle we will light in Galicia Jewish Museum prior to the beggining of a musical performance „Jankiele”
 

13 grudnia 2015 (niedziela) g. 19.00|
December 13th (Sunday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

Rezerwacja Biletów >>
 

 

„Jankiele”

Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy zaprasza na przedstawienie muzyczne – muzyczno-wokalną interpretację piosenek polskich Żydów oraz utworów polskich cymbalistów z przelomu XVIII i XIX wieku w wykonaniu zespołu Mojše Band.

Występują:

Michal Pal’ko – Jankiele (cymbały, wokal)
František Kubiš – Akordeonista
Jakub Stračina – Kontrabasista

Scena:
Żydowskie Muzeum Galicja,
ul. Dajwór 18

Bilety: 30/40zł  

Rezerwacje:  office@jewishtheatre.krakow.pl 

http://teatr-zydowski.krakow.pl/2015/11/jankiele-13-grudnia-2015/

 

 

“Samotne Tango Wiery Gran”

Spektakl Żydowskiego Teatru w Krakowie w technice Teatru Midraszowego, zrealizowany w konwencji żydowskiego kabaretu z elementami teatru dramatycznego, z muzyką na żywo. Tragiczna historia znakomitej polskiej śpiewacznki i muzy legendarnej Cafe Sztuka, działającej na terenie warszawskiego getta – Wiery Gran, po wojnie oskarżonej o kolaborację z gestapo. Spektakl dotyka zagadnienia jednej z najgroźniejszych skłonności ludzkiej natury – tendencji do plotek, w tradycji żydowskiej traktowanych na równi nawet ze zbrodnią.  

WYSTĘPUJĄ:

Wiera Gran – Agnieszka Bała
Władysław Szpilman – Michał Roemer

REALIZACJA:

Scenografia: Aga Pinkosz
Scenariusz: Tanya Segal i Agnieszka Bała
Reżyseria: Rabin Tanya Segal
Opracowanie Muzyczne: Michal Pal’ko
Tłumaczenie: Magda Koralewska, Barry Smerin
Produkcja: Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy

http://teatr-zydowski.krakow.pl/2015/11/
samotne-tango-wiery-gran-2-i-10-grudnia-2015/

 

Podobne Wpisy | Related posts