Jom Kippur 5778 z Beit Kraków | Yom Kippur 5778 with Beit Krakow

Zapraszamy na modlitwy i studiowanie Jom Kippur z Beit Kraków
Join us for Yom Kippur prayer and study with Beit Kraków

Nabożeństwa i studiowanie poprowadzi Rabin Tanya Segal
The service will be led by Rabbi Tanya Segal

29.09.2016  (Piątek | Friday)

 g. 19.00 – Kol Nidre 
Stara Synagoga | The Old Synagogue

30.09.2016 (Sobota | Saturday)

– g. 10.30 – Szacharit Jom Kippur
Stara Synagoga | The Old Synagogue

– g. 17.30 – Czytanie Księgi Jona | Book of Yonah Study
Beit Midrasz – Józefa 12

– g. 18.30 – Izkor i Neila | Yizkor and Neila
Beit Midrasz – Józefa 12

kontakt@beitkrakow.org

 

GMAR CHATIMA TOWA!

 

Podobne Wpisy | Related posts