Pesach Sameach Wekaszer!

Życzymy Wam Chag Pesach Sameach Wekaszer!

Członków i przyjaciół Beit Kraków, którzy chcieliby dołączyć na Zoomie jutro na szacharit o 10:30 lub do naszych zoomowych Szabatów (Kabalat Szabat 19:00, Szacharit 10:30 i Studiowanie 12:30) prosimy o kontakt z kontakt@beitkrakow.org lub bezposrednio telefonicznie do rabin @Tanya Segal. Spotkania są interaktywne, przeznaczone dla osob aktywnie uczestniczących w modlitwie i studiowaniu. Spotkania nie będą publikowane, za wyjątkiem draszy rabina i fragmentow modlitw, rozmowy uczestnikow nie sa rejestrowane. Modlitwy i studiowanie w j. hebrajskim i polskim z tłumaczeniem na czeski.

We wish you all Pesach Sameach Vekaszer!

Members and friends of Beit Kraków who would like to join on zoom for shacharit tomorrow at 10:30 or to our zoom Shabbats (Kabbalat Shabbat 19:00, shacharit 10:30 and studying 12:30) please contact kontakt@beitkrakow.org or directly by phone Rabbi @Tanya Segal. Meetings are interactive, however, the connection to the camera is not required, voice connection is enough. Meetings will not be published, except for the rabbi’s drashot and fragments of prayers. The participants’ conversations are not recorded. Prayers and study in Hebrew and Polish with translation into Czech.

 
 

Podobne Wpisy | Related posts